ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2017

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2017

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2017

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

83 - Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 83 - Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 250.18 kB
Downloads: 2305

83 - Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020

102 - Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την αντιμετώπιση των αναγκών Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου 102 - Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την αντιμετώπιση των αναγκών Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 252.86 kB
Downloads: 2233

102 - Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την αντιμετώπιση των αναγκών Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου

101 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου 101 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 250.97 kB
Downloads: 2290

101 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

100 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης 100 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 248.87 kB
Downloads: 2246

100 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης

99 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου 99 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 235.38 kB
Downloads: 2260

99 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

98 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 98 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 171.01 kB
Downloads: 2280

98 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα

97 - Αναστολή  απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 97 - Αναστολή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 245.51 kB
Downloads: 2286

97 - Αναστολή  απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

96 - Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης τιμήματος για την προσκύρωση δημοτικού χώρου 96 - Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης τιμήματος για την προσκύρωση δημοτικού χώρου

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 191.27 kB
Downloads: 2252

96 - Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης τιμήματος για την προσκύρωση δημοτικού χώρου

95 - Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Ήλιδας για το έτος 2018 95 - Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Ήλιδας για το έτος 2018

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 242.36 kB
Downloads: 2217

95 - Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Ήλιδας για το έτος 2018

94 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.01 έως και 30.06.2018 94 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.01 έως και 30.06.2018

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 256.73 kB
Downloads: 2296

94 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.01 έως και 30.06.2018

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS