ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

77 - Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας προσφερόμενων ακινήτων για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κοινωνικών δομών 77 - Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας προσφερόμενων ακινήτων για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κοινωνικών δομών

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 188.9 kB
Downloads: 2861

77 - Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας προσφερόμενων ακινήτων για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κοινωνικών δομών

80 - Βεβαίωση & είσπραξη δημοτικών τελών από τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθ’ όσον είναι δυσχερής η είσπραξή των από τους καταναλωτές 80 - Βεβαίωση & είσπραξη δημοτικών τελών από τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθ’ όσον είναι δυσχερής η είσπραξή των από τους καταναλωτές

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 222.82 kB
Downloads: 2475

80 - Βεβαίωση & είσπραξη δημοτικών τελών από τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθ’ όσον είναι δυσχερής η είσπραξή των από τους καταναλωτές

72 - Ορισμός εκπροσώπου στην Τριμελή Επιτροπή Λαϊκών Αγορών 72 - Ορισμός εκπροσώπου στην Τριμελή Επιτροπή Λαϊκών Αγορών

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 188.36 kB
Downloads: 2417

72 - Ορισμός εκπροσώπου στην Τριμελή Επιτροπή Λαϊκών Αγορών

81 - Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων στα Πλαίσια της Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 81 - Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων στα Πλαίσια της Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO

hot!
Date added: 01/11/2017
Date modified: 01/11/2017
Filesize: 237.08 kB
Downloads: 2378

81 - Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων στα Πλαίσια της Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO

78 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων σε δικαστική υπόθεση 78 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων σε δικαστική υπόθεση

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 214.7 kB
Downloads: 2376

78 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων σε δικαστική υπόθεση

79 - Αναπλήρωση Προϊστάμενου Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας 79 - Αναπλήρωση Προϊστάμενου Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 165.25 kB
Downloads: 2372

79 - Αναπλήρωση Προϊστάμενου Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

74 - Ορισμός Γραμματέα στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  του έργου Προσθήκη διωρόφου κτιρίου 74 - Ορισμός Γραμματέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου Προσθήκη διωρόφου κτιρίου

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 219.83 kB
Downloads: 2364

74 - Ορισμός Γραμματέα στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  του έργου Προσθήκη διωρόφου κτιρίου

73 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.01. έως και 30.06.2017 73 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.01. έως και 30.06.2017

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 257.21 kB
Downloads: 2360

73 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.01. έως και 30.06.2017

75 - Ορισμός Γραμματέα στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Κατασκευή 1ου Ορόφου Γ.Ν. Αμαλιάδας 75 - Ορισμός Γραμματέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Κατασκευή 1ου Ορόφου Γ.Ν. Αμαλιάδας

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 232.62 kB
Downloads: 2356

75 - Ορισμός Γραμματέα στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Κατασκευή 1ου Ορόφου Γ.Ν. Αμαλιάδας

76 - Ορισμός ειδικού διαχειριστή, σχετικά με την επισκευή των σεισμοπλήκτων κτισμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου 76 - Ορισμός ειδικού διαχειριστή, σχετικά με την επισκευή των σεισμοπλήκτων κτισμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 230.13 kB
Downloads: 2311

76 - Ορισμός ειδικού διαχειριστή, σχετικά με την επισκευή των σεισμοπλήκτων κτισμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS