Details for ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

PropertyValue
Name:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Description:


Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΑΥΤΟΥ (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ προϋπολογισμού  #97.170,31# € με το Φ.Π.Α. (13% & 14%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό 71165  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Φ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6
Ταχ.Κωδ.: 27200
Τηλ.:2622360526 -2622360515
E-mail: aleventi@amaliada.gr   & cpapageorgiou@amaliada.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosilidas.gr
Κωδικός NUTS: EL 633

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosilidas.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Δήμο Ήλιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 1500000-8, 1510000-9, 1520000-0,1530000-1, 1581000-9, 1550000-3
4. Κωδικός NUTS  τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 633
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Ήλιδας και των Ν.Π. αυτού (ΗΛΕΙΟΣ & ΔΗΚΕΗ) για ένα έτος.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
7. Χρόνος παράδοσης υλικών - Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη. Εγγυήσεις συμμετοχής 1% επί του καθαρού ποσού και για κάθε ομάδα συμμετοχής
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα-ομάδες: Ναι
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) ομάδες, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και περιγράφονται στη Μελέτη και στη Διακήρυξη.
10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης έχει καθορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά ομάδα ειδών
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με αρχή την  ημέρα δημοσιοποίησης στο ΕΣΗΔΗΣ και ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών την 21/03/2019 και η ώρα λήξης  12:30 μμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες

Filename:SITE.zip
Filesize: 3.42 MB
Filetype:zip (Mime Type: application/zip)
Creator:admin
Created On: 02/26/2019 09:03
Viewers:Everybody
Maintained by:admin
Hits:642 Hits
Last updated on: 02/26/2019 09:11
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum:
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS