ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed29112023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηλιδας για το σχολικό έτος 2012 - 2013» Διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηλιδας για το σχολικό έτος 2012 - 2013»

hot!
Date added: 08/10/2012
Date modified: 08/10/2012
Filesize: 2.42 MB
Downloads: 3889

Ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηλιδας για το σχολικό έτος 2012 - 2013», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1β του πδ 60/2007 και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την 171/2012 απόφαση της.

    Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  338.534,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ.

    Η διαδικασία του διαγωνισμού  διέπεται από τις διατάξεις των πδ 28/80, πδ 60/2007.
 
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,

β) ενώσεις μεταφορών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ) συνεταιρισμοί,

με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

Εγγύηση συμμετοχής : Ποσοστού 3% της συνολικής προϋπολογιζόμενης   δαπάνης ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

    Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ  την  25/09/2012 ήμερα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 13.30 μ.μ. ενώπιων της αρμόδιας οικονομικής  επιτροπής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαλιάδας, τηλ. 2622 360 564  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περίληψη Προκήρυξης και τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»ΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18. Περίληψη Προκήρυξης και τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»ΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18.

hot!
Date added: 08/01/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 376.61 kB
Downloads: 3429

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Ήλιδας στην Π.Ε. Ηλείας της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας.

  1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 17/09/2012 έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
  2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 25/09/2012, και ώρα 12:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
  3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΩΓΗΣ

hot!
Date added: 07/13/2012
Date modified: 07/13/2012
Filesize: 51.5 kB
Downloads: 4430

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

hot!
Date added: 05/18/2012
Date modified: 05/18/2012
Filesize: 131.43 kB
Downloads: 3275

Ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» με Σ.Δ.Ι.Τ.. Με την από 09.04.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) εγκρίθηκε η υπαγωγή της εν λόγω ΣΔΙΤ στις διατάξεις του Ν.3389/2005. 

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS