ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri08122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΧΑΤΖΗ’ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΧΑΤΖΗ’ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

hot!
Date added: 07/26/2014
Date modified: 07/26/2014
Filesize: 201.21 kB
Downloads: 2798

Ο Δήμος Ήλιδας διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΟΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΧΑΤΖΗ’ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ»

Προϋπολογισμού 55.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 5 / 8 / 2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Προκύρηξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίουυ του Δήμου Ήλιδας Προκύρηξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίουυ του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 07/17/2014
Date modified: 07/17/2014
Filesize: 88.18 kB
Downloads: 2774

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ο Ηλείος" προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Έκταση: περίπου 20τμ
Πόλη: Αμαλιάδα
Δήμος: Ήλιδας
Οδός: Τέρμα γηπέδου
Όρια:
Είδος: κυλικείο
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28/07/2014, ώρα 12:00 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα δήμου Ήλιδας στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Επισυνάπτονται Περίληψη + Όροι Διαγωνισμού

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ανακύκλωση πλαστικών στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD” ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ανακύκλωση πλαστικών στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”

hot!
Date added: 07/15/2014
Date modified: 07/15/2014
Filesize: 948.03 kB
Downloads: 2680

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ανακύκλωση πλαστικών στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”» του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 59.600,00 με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/ 07 / 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και διαμονής στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”» ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και διαμονής στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”»

hot!
Date added: 07/15/2014
Date modified: 07/15/2014
Filesize: 828.92 kB
Downloads: 2692

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και διαμονής στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”» του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 22.600,00 με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/ 07 / 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD” ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”

hot!
Date added: 07/15/2014
Date modified: 07/21/2014
Filesize: 781.7 kB
Downloads: 2694

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”» του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 48.270,00 με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/ 07 / 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαγωνισμός : Κατασκευή Πλατείας στο Τ.Κ. Ροβιατας Διαγωνισμός : Κατασκευή Πλατείας στο Τ.Κ. Ροβιατας

hot!
Date added: 04/23/2014
Date modified: 04/23/2014
Filesize: 763.92 kB
Downloads: 3426

Τίτλος Έργου : Κατασκευή Πλατείας στο Τ.Κ. Ροβιατας

Προϋπολογισμός:45.000€

Ημερομηνία Διεξαγωγής 29-4-2014

Διαγωνισμός : Ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Κ. Μαζαρακίου Δήμου Πηνείας Διαγωνισμός : Ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Κ. Μαζαρακίου Δήμου Πηνείας

hot!
Date added: 04/23/2014
Date modified: 04/23/2014
Filesize: 380.29 kB
Downloads: 3378

Τίτλος Έργου : Ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Κ. Μαζαρακίου Δήμου Πηνείας

Προϋπολογισμός:30.000€

Ημερομηνία Διεξαγωγής 29-4-2014

Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Διοικητικής Οικονομικής διαχείρισης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο AWARD Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Διοικητικής Οικονομικής διαχείρισης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο AWARD

hot!
Date added: 03/28/2014
Date modified: 03/28/2014
Filesize: 604.1 kB
Downloads: 2620

Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Διοικητικής Οικονομικής διαχείρισης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”».

Προϋπολογισμός : € 22.660,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τρόπος εκτέλεσης : Απ’ ευθείας ανάθεση

Κριτήριο κατακύρωσης : Χαμηλότερη τιμή

Υποβολή προσφορών έως:  Παρασκευή  04.04.2014 και ώρα 15:00μμ.

Κατάθεση Προσφορών: Στο Τμήμα Δαπανών του Δήμου Ήλιδας(2ος Όροφος, Λαζαράκειο Μέγαρο), Φιλικής εταιρίας 6, 27200, Αμαλιάδα

Πληροφορίες: Ζαφειρόπουλος  Διονύσιος, 2622360590, dzafeir@amaliada.gr

Διακύρηξη  έργου : Επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου ¨Ηλιδας Διακύρηξη έργου : Επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου ¨Ηλιδας

hot!
Date added: 03/17/2014
Date modified: 03/17/2014
Filesize: 4.61 MB
Downloads: 7072

Τίτλος έργου : Επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου ¨Ηλιδας

Προυπολογισμός : 129.665,28 ευρώ με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης : 1/4/2014

Επούλωση λάκκων Δημοτικών οδών Επούλωση λάκκων Δημοτικών οδών

hot!
Date added: 03/17/2014
Date modified: 03/17/2014
Filesize: 101.2 kB
Downloads: 3521

Επούλωση λάκκων Δημοτικών οδών
Προϋπολογισμός 70.000,00€
Ημερομηνία δημοπρασίας 1-4-2014

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS