ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri08122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Πηνείας» Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Πηνείας»

hot!
Date added: 11/10/2014
Date modified: 11/10/2014
Filesize: 245.29 kB
Downloads: 2804

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Πηνείας» (αρ. μελέτης: 99/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 50.000,00 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α. 30.7333.20015).
       
        Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα):
        Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπολογισμού 40.574,37€

        Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 Ν. 3669/2008).

        Η δημοπρασία θα γίνει την 18 - 11 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Προκήρυξηο μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας» Προκήρυξηο μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας»

hot!
Date added: 11/10/2014
Date modified: 11/10/2014
Filesize: 284.81 kB
Downloads: 2687

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας» (αρ. μελέτης: 97/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 50.000,00 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (K.A. 30.7333.10029).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα):
Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπολογισμού 40.583,33€
Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 Ν. 3669/2008).
Η δημοπρασία θα γίνει την 18 - 11 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων

hot!
Date added: 10/28/2014
Date modified: 10/28/2014
Filesize: 232.62 kB
Downloads: 3262

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων» (αρ. μελέτης: 92/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 44.423,32 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Κ.Α. 15.7331.00004).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η  11/11/2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Προμήθεια Ανταλλακτικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων 2014 Προμήθεια Ανταλλακτικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων 2014

hot!
Date added: 10/08/2014
Date modified: 10/08/2014
Filesize: 273.16 kB
Downloads: 3365

Ο Δήμαρχος Ήλιδας διακηρύσσει την διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Ανταλλακτικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων 2014 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σύμφωνα με την 450/2014 ΑΔΣ. Η προμήθεια Ανταλλακτικά Εκτυπωτικών 2014, έχει προϋπολογισμό δαπάνης δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 12.500,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ήλιδας μέχρι την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης καθίζησης συνδετήριου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ. Δαφνιώτισσας Ολοκλήρωση αποκατάστασης καθίζησης συνδετήριου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ. Δαφνιώτισσας

hot!
Date added: 09/15/2014
Date modified: 09/15/2014
Filesize: 201.14 kB
Downloads: 3181

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης προς την νέα πτέρυγα Γ.Ν Αμαλιάδας» (αρ. μελέτης: 88/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 12.600,00 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 Ν. 3669/2008).

Η δημοπρασία θα γίνει την 23/ 09 / 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ασφαλτόστρωση  δρόμου πρόσβασης προς την νέα πτέρυγα Γ.Ν. Αμαλιάδας Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης προς την νέα πτέρυγα Γ.Ν. Αμαλιάδας

hot!
Date added: 09/15/2014
Date modified: 09/15/2014
Filesize: 200.88 kB
Downloads: 3419

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Ολοκλήρωση αποκατάστασης καθίζησης συνδετήριου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ. Δαφνιώτισσας» (αρ. μελέτης: 87/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 12.600,00 ΕΥΡΩ.

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 Ν. 3669/2008).

Η δημοπρασία θα γίνει την 16/ 9 / 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 09/13/2014
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 401.03 kB
Downloads: 3250

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής στον τομέα των πολιτικών επιστημών και των διεθνών σχέσεων.

Γ) Θα προσμετρηθεί θετικά Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master) σε ανάλογα θέματα με αυτά που αναφέρονται ως άνω, για τα οποία υπάρχει ανάγκη επικουρίας.

Δ) Ένα τουλάχιστον έτος εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης, πολιτικής επικοινωνίας, επιστημονικής υποστήριξης πολιτικών θεσμών, ευρωπαϊκών θεμάτων, διοικητικής υποστήριξης καθώς και διοικητικής εμπειρίας.

Ε) Πτυχίο γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. 163 Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του δήμου (Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα) στην αρμόδια υπάλληλο (Μαρία Φωτοπούλου, τηλ/νο : 2622360525, τηλ/πο : 2622360501) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014.

Ανοικτή Δημοπρασία για την "ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ" Ανοικτή Δημοπρασία για την "ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ"

hot!
Date added: 09/01/2014
Date modified: 09/01/2014
Filesize: 96.77 kB
Downloads: 3412

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Ήλιδας "Ο Ηλείος" διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»

Προϋπολογισμού 49.200,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ήλιδας Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 09/01/2014
Date modified: 09/01/2014
Filesize: 445.99 kB
Downloads: 2747

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ήλιδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :
Α)      Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β)      Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ)      Εικοσαετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης.
Δ)      Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση ευθύνης του δημόσιου τομέα.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. 161 Ν.3584/2007).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του δήμου (Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα) στην αρμόδια υπάλληλο (Μαρία Φωτοπούλου, τηλ/νο : 2622360525, τηλ/πο : 2622360501) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Επισυνάπτετεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

hot!
Date added: 08/26/2014
Date modified: 08/26/2014
Filesize: 685.71 kB
Downloads: 3418

Ο Δήμαρχος Ήλιδας διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η προμήθεια Ανταλλακτικά Εκτυπωτικών 2014, προϋπολογισμού δαπάνης δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 12.500,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 με την κατάθεση των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS