ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat09122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.

hot!
Date added: 11/21/2015
Date modified: 11/21/2015
Filesize: 2.93 MB
Downloads: 2741

Ο Δήμος Ήλιδας προκυρήσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος - με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.

Ο τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού είναι:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:13/11/2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:12/1/2016, Ώρα 19:00 μ.μ

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή σχετικών με το διαγωνισμό πληροφοριών είναι ο Δήμος Ήλιδας (αρμόδιος επικοινωνίας: κος Παπαγεωργίου Χρήστος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26220-23923, Fax 26220-38373, email: cpapageorgiou@amaliada.gr).
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου  «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας»(αρ. μελέτης: 12/2015)» Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας»(αρ. μελέτης: 12/2015)»

hot!
Date added: 11/01/2015
Date modified: 11/01/2015
Filesize: 291.86 kB
Downloads: 2833

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας»(αρ. μελέτης: 12/2015)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 100.000,00ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.


Η δημοπρασία θα γίνει την 10/ 11 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» (αρ. μελέτης: 18/2014)» Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» (αρ. μελέτης: 18/2014)»

hot!
Date added: 11/01/2015
Date modified: 11/01/2015
Filesize: 267.75 kB
Downloads: 2730

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» (αρ. μελέτης: 18/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 170.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
 

Η δημοπρασία θα γίνει την 10/ 11 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Καρδαμά, Δουναιίκων, Αμπελοκάμπου» Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Καρδαμά, Δουναιίκων, Αμπελοκάμπου»

hot!
Date added: 10/18/2015
Date modified: 10/18/2015
Filesize: 265.97 kB
Downloads: 2847

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Καρδαμά, Δουναιίκων, Αμπελοκάμπου» (αρ. μελέτης: 17/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 235.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Η δημοπρασία θα γίνει την 03/ 11 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία –Αναπλάσεις Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχ. Ήλιδας, Αγ. Δημητρίου» Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία –Αναπλάσεις Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχ. Ήλιδας, Αγ. Δημητρίου»

hot!
Date added: 10/18/2015
Date modified: 10/18/2015
Filesize: 285.26 kB
Downloads: 2622

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία –Αναπλάσεις Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχ. Ήλιδας, Αγ. Δημητρίου» (αρ. μελέτης: 19/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 205.000,00ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Η δημοπρασία θα γίνει την 03/ 11 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής)

Προκύρηξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ήλιδας» Προκύρηξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ήλιδας»

hot!
Date added: 10/07/2015
Date modified: 10/07/2015
Filesize: 262.04 kB
Downloads: 2756

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ήλιδας» (αρ. μελέτης: 24/2015)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 73.800,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Η δημοπρασία θα γίνει την 20/ 10 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας «Εξοπλισμός Επίπλωσης στα πλαίσια του έργου AWARD Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας «Εξοπλισμός Επίπλωσης στα πλαίσια του έργου AWARD

hot!
Date added: 09/11/2015
Date modified: 09/11/2015
Filesize: 81.04 kB
Downloads: 2787

Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας «Εξοπλισμός Επίπλωσης στα πλαίσια του έργου AWARD».

Προϋπολογισμός : € 8.390,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τρόπος εκτέλεσης : Απ’ ευθείας ανάθεση

Κριτήριο κατακύρωσης : Χαμηλότερη τιμή

Υποβολή προσφορών έως:  Παρασκευή  25.09.2015 και ώρα 15:00μμ.

Κατάθεση Προσφορών: Στο Τμήμα Δαπανών του Δήμου Ήλιδας(2ος Όροφος, Λαζαράκειο Μέγαρο), Φιλικής εταιρίας 6, 27200, Αμαλιάδα

Πληροφορίες: Ζαφειρόπουλος  Διονύσιος, 2622360590, dzafeir@amaliada.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

hot!
Date added: 08/16/2015
Date modified: 08/16/2015
Filesize: 2.17 MB
Downloads: 3345

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Ήλιδας διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»
Προϋπολογισμού 30.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 25η -08-2015, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Συντήρηση πλατειών και πεζοδρόμων»  (αρ. μελέτης: 11/2015) Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Συντήρηση πλατειών και πεζοδρόμων» (αρ. μελέτης: 11/2015)

hot!
Date added: 08/13/2015
Date modified: 08/13/2015
Filesize: 151.11 kB
Downloads: 2755

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση πλατειών και πεζοδρόμων»  (αρ. μελέτης: 11/2015), προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 30.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Η δημοπρασία θα γίνει την 25 - 08 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για "Eπούλωση λάκκων 2015" Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για "Eπούλωση λάκκων 2015"

hot!
Date added: 08/13/2015
Date modified: 08/13/2015
Filesize: 156.38 kB
Downloads: 3328

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Eπούλωση λάκκων 2015» (αρ. μελέτης: 10/2015)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 90.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Η δημοπρασία θα γίνει την 01/ 09 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής).

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS