ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed29112023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Προμήθεια Γραφικής Ύλης 2016 Προμήθεια Γραφικής Ύλης 2016

hot!
Date added: 02/01/2016
Date modified: 02/01/2016
Filesize: 83.1 kB
Downloads: 3256

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στη προμήθεια Γραφικής Ύλης για το έτος 2016, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 8-2-2016, σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

  1. Απόφαση Δημάρχου για τη Διενέργεια της Προμήθειας
  2. Μελέτη
  3. Έντυπο Προσφοράς (Σε μορφή Excell)

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Προμήθεια Ανταλλακτικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων 2014 Προμήθεια Ανταλλακτικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων 2014

hot!
Date added: 10/08/2014
Date modified: 10/08/2014
Filesize: 273.16 kB
Downloads: 3351

Ο Δήμαρχος Ήλιδας διακηρύσσει την διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Ανταλλακτικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων 2014 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σύμφωνα με την 450/2014 ΑΔΣ. Η προμήθεια Ανταλλακτικά Εκτυπωτικών 2014, έχει προϋπολογισμό δαπάνης δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 12.500,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ήλιδας μέχρι την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια "Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Ήλιδας & ΝΠΔΔ αυτού για ένα έτος" Προμήθεια "Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Ήλιδας & ΝΠΔΔ αυτού για ένα έτος"

hot!
Date added: 04/12/2016
Date modified: 04/12/2016
Filesize: 1.94 MB
Downloads: 3128

Δήμος  Ήλιδας
Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Προμήθεια, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
α/α Διαγωνισμού 23094
Επισυνάπτονται:
1.    Μελέτη Προμήθειας
2.    Διακήρυξη
3.    Περίληψη Διακήρυξης
Πληροφορίες :  Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Προκύρηξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ήλιδας» Προκύρηξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ήλιδας»

hot!
Date added: 10/07/2015
Date modified: 10/07/2015
Filesize: 262.04 kB
Downloads: 2750

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ήλιδας» (αρ. μελέτης: 24/2015)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 73.800,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Η δημοπρασία θα γίνει την 20/ 10 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ» για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ» Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ» για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ»

hot!
Date added: 07/18/2015
Date modified: 07/22/2015
Filesize: 174.83 kB
Downloads: 3211

Το ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ» του Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 24.618,45 ευρώ με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ».

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» την 24/07/2015.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός θα γίνει στην έδρα του Νομικού Προσώπου που βρίσκεται στη διεύθυνση Ελ.Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35 στην Αμαλιάδα, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού:13.00 π.μ.
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 13.30 π.μ.

Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του  ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ»   για «ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ» για «ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»

hot!
Date added: 07/06/2015
Date modified: 07/06/2015
Filesize: 1.14 MB
Downloads: 2728

Το ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ» του Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (αρ. μελέτης: 16/2015)», προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 60.000,00 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ» (Κ.Α. 15.7321.10.
Η δημοπρασία θα γίνει την 14/ 07/ 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Συντήρηση πλατειών και πεζοδρόμων»  (αρ. μελέτης: 11/2015) Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Συντήρηση πλατειών και πεζοδρόμων» (αρ. μελέτης: 11/2015)

hot!
Date added: 08/13/2015
Date modified: 08/13/2015
Filesize: 151.11 kB
Downloads: 2746

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση πλατειών και πεζοδρόμων»  (αρ. μελέτης: 11/2015), προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 30.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Η δημοπρασία θα γίνει την 25 - 08 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για "Eπούλωση λάκκων 2015" Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για "Eπούλωση λάκκων 2015"

hot!
Date added: 08/13/2015
Date modified: 08/13/2015
Filesize: 156.38 kB
Downloads: 3319

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Eπούλωση λάκκων 2015» (αρ. μελέτης: 10/2015)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 90.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Η δημοπρασία θα γίνει την 01/ 09 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής).

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.

hot!
Date added: 11/21/2015
Date modified: 11/21/2015
Filesize: 2.93 MB
Downloads: 2734

Ο Δήμος Ήλιδας προκυρήσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος - με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.

Ο τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού είναι:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:13/11/2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:12/1/2016, Ώρα 19:00 μ.μ

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή σχετικών με το διαγωνισμό πληροφοριών είναι ο Δήμος Ήλιδας (αρμόδιος επικοινωνίας: κος Παπαγεωργίου Χρήστος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26220-23923, Fax 26220-38373, email: cpapageorgiou@amaliada.gr).
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκύρηξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίουυ του Δήμου Ήλιδας Προκύρηξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίουυ του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 07/17/2014
Date modified: 07/17/2014
Filesize: 88.18 kB
Downloads: 2769

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ο Ηλείος" προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Έκταση: περίπου 20τμ
Πόλη: Αμαλιάδα
Δήμος: Ήλιδας
Οδός: Τέρμα γηπέδου
Όρια:
Είδος: κυλικείο
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28/07/2014, ώρα 12:00 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα δήμου Ήλιδας στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Επισυνάπτονται Περίληψη + Όροι Διαγωνισμού

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS