ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun03122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο Αγ.Μαρίνα -Δουνέικα και μικρές παρεμβάσεις αποκατάστασης σε ΤΚ Ανθώνα». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο Αγ.Μαρίνα -Δουνέικα και μικρές παρεμβάσεις αποκατάστασης σε ΤΚ Ανθώνα».

hot!
Date added: 09/14/2023
Date modified: 09/14/2023
Filesize: 719.48 kB
Downloads: 202

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προσκαλεί αποκλειστικά και μόνο τρείς οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα για να υποβάλουν προσφορές για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο Αγ.Μαρίνα -Δουνέικα και μικρές παρεμβάσεις αποκατάστασης σε ΤΚ Ανθώνα», προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παγ.2(γ) του Ν.4412/2016 και 32Α όπως ισχύει σήμερα.
Κωδικός CPV: [45233140-2]. Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00.00 π.μ.
Το έργο εντάσσεται στο "ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025"» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με κωδικό ΟΠΣ 5204365.
Για περαιτέρω πληροφορίες επι της διαδικασίας, μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2622038644,662 (Δ.Τ.Υ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

new!
Date added: 12/01/2023
Date modified: 12/01/2023
Filesize: 5.78 MB
Downloads: 2

«Προμήθεια Τροφίμων  Δήμου Ήλιδας και Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2023» σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού.

Συνεπώς, ο Δήμος Ήλιδας προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Ήλιδας και Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2023 ομάδες 2 και 5»:

 • ΟΜΑΔΑ 1 (πρώην ΟΜΑΔΑ 2 του άγονου διαγωνισμού): ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης, ΦΠΑ 13%, cpv: 1510000-9) εκτιμώμενης αξίας 18.193,17 χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ 13% ποσού 2.365,11€ και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 20.558,28€ με ΦΠΑ 13% (δεδομένου ότι στη διακήρυξη προβλέπεται ότι για ποσό 2.040,83€ χωρίς ΦΠΑ που αφορά προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Κοινωνικού Συσσιτίου θα γίνει με απευθείας ανάθεση καθώς πληροί τις προϋποθέσεις της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016).
 • ΟΜΑΔΑ 2 (πρώην ΟΜΑΔΑ 5 του άγονου διαγωνισμού): ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή - σε τιμές μονάδος, ΦΠΑ 13%, cpv: 1581000-9) εκτιμώμενης αξίας 9.834,00€ χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ 13% ποσού 1.278,42€ και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 11.112,42€ με ΦΠΑ 13%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7/12/2023 και ώρα 23.00.
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2622038662, 2666360520

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ Γ. - ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ Ι. - ΠΑΡΡΑ Ν.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ Γ. - ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ Ι. - ΠΑΡΡΑ Ν.)

hot!
Date added: 11/16/2016
Date modified: 11/16/2016
Filesize: 691.38 kB
Downloads: 2963

Σας προσκαλούμε να καταθέσετε προσφορά, για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με την 29681-2016 Πρόσκληση του Δημάρχου Ήλιδας και τη Μελέτη 30-2016 της Τεχνικής Υπηρεσίας, που επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ¨ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ¨

hot!
Date added: 06/03/2016
Date modified: 06/03/2016
Filesize: 344.23 kB
Downloads: 2813

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Ανάθεση της Υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2016», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας , από την Οικονομική Επιτροπή, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 07-06-2016 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τη Μελέτη.

Επισυνάπτονται:

 1. Την Μελέτη  1-2016 Του  Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ήλιδας.

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ¨ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ¨ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

hot!
Date added: 06/02/2016
Date modified: 06/07/2016
Filesize: 587.45 kB
Downloads: 2604

07/06/2016-Διευκρίνηση

Για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη Τιμολόγιου Προσφοράς(Άρθρο 7.1-III-α Διακήρυξης), δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετικό υποδειγμα στην μελετη.

 

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Ανάθεση της Υπηρεσίας «Διαχείρηση Εκτυπώσεων για ένα έτος», παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 14-06-2016 και ώρα 12:00 π.μ., σύμφωνα με τη Διακήρυξη.

Επισυνάπτονται:

 1. Περίληψη Διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Μελέτη  2-2016 Της Υπηρεσίας Διοίκησης & Πρόνοιας του Δήμου.

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ )

hot!
Date added: 11/30/2016
Date modified: 11/30/2016
Filesize: 725.1 kB
Downloads: 2891

Παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση και τη σχετική Μελέτη που Επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΠΑΝ. ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΠΑΝ. )

hot!
Date added: 12/12/2016
Date modified: 12/12/2016
Filesize: 63.54 kB
Downloads: 3680

Παρακαλούμε για τη κατάθεση Προσφοράς, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"

hot!
Date added: 04/12/2016
Date modified: 04/12/2016
Filesize: 343.06 kB
Downloads: 2668

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Ανάθεση της Υπηρεσίας Συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΔΕ Αμαλιάδας, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 14-04-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου με την έγκριση της Μελέτης και την προθεσμία για κατάθεση προσφορών
 2. Την Μελέτη 5-2016 Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 3. Έντυπο Προσφοράς

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ"

hot!
Date added: 04/12/2016
Date modified: 04/12/2016
Filesize: 2 MB
Downloads: 3160

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Ανάθεση της Υπηρεσίας Ανεξάρτητου Δημοσιογράφου, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 14-04-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου με την έγκριση της Μελέτης και την προθεσμία για κατάθεση προσφορών
 2. Την Μελέτη 2706/08-02-2016 του Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου.

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

hot!
Date added: 04/12/2016
Date modified: 04/12/2016
Filesize: 30.7 kB
Downloads: 3220

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Προμήθεια, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 14-04-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την Διενέργεια της Προμήθειας και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών
 2. Τεχνικές Προδιαγραφές
 3. Έντυπο Προσφοράς

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS