ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed29112023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών επισιτιστικών μονάδων στο Κάμπινγκ Κουρούτας. Περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών επισιτιστικών μονάδων στο Κάμπινγκ Κουρούτας.

hot!
Date added: 06/03/2016
Date modified: 06/03/2016
Filesize: 262.58 kB
Downloads: 3257
Διαγωνισμοί εκμίσθωσης ακινήτων στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας.
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου.

Τηλ. 2622360516 Ρούτσης Χρήστος.

Προμήθεια Γραφικής Ύλης 2016 Προμήθεια Γραφικής Ύλης 2016

hot!
Date added: 02/01/2016
Date modified: 02/01/2016
Filesize: 83.1 kB
Downloads: 3256

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στη προμήθεια Γραφικής Ύλης για το έτος 2016, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 8-2-2016, σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για τη Διενέργεια της Προμήθειας
 2. Μελέτη
 3. Έντυπο Προσφοράς (Σε μορφή Excell)

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων

hot!
Date added: 10/28/2014
Date modified: 10/28/2014
Filesize: 232.62 kB
Downloads: 3249

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων» (αρ. μελέτης: 92/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 44.423,32 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Κ.Α. 15.7331.00004).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η  11/11/2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 02/27/2015
Date modified: 02/27/2015
Filesize: 255.15 kB
Downloads: 3243

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας βάσει των διατάξεων βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
 2. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
 3. Ένα έτος τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων που αφορούν ευάλωτες ομάδες και σε θέματα οικονομοτεχνικών έργων.
 4. Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.


Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. 163 Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του δήμου (Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα) στην αρμόδια υπάλληλο (Μαρία Φωτοπούλου, τηλ/νο : 2622360525, τηλ/πο : 2622360501) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τέτάρτη 4 Μαρτίου 2015.

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 09/13/2014
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 401.03 kB
Downloads: 3238

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής στον τομέα των πολιτικών επιστημών και των διεθνών σχέσεων.

Γ) Θα προσμετρηθεί θετικά Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master) σε ανάλογα θέματα με αυτά που αναφέρονται ως άνω, για τα οποία υπάρχει ανάγκη επικουρίας.

Δ) Ένα τουλάχιστον έτος εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης, πολιτικής επικοινωνίας, επιστημονικής υποστήριξης πολιτικών θεσμών, ευρωπαϊκών θεμάτων, διοικητικής υποστήριξης καθώς και διοικητικής εμπειρίας.

Ε) Πτυχίο γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. 163 Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του δήμου (Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα) στην αρμόδια υπάλληλο (Μαρία Φωτοπούλου, τηλ/νο : 2622360525, τηλ/πο : 2622360501) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΤΗ

hot!
Date added: 06/16/2017
Date modified: 06/16/2017
Filesize: 1.77 MB
Downloads: 3231

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΤΗ». Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Πέμπτη 29-06-2017, ώρα 12.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

    Η υπ’ άριθμ. 16/2017 σχετική Μελέτη.
    Η 14247-2017 Διακήρυξη της συγκεκριμένης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(17PROC001535182)
    Η 14248-2017 Προκήρυξη (ΑΔΑ 7ΣΦ5ΩΡΘ-ΕΤΔ)
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πληροφορίες :
Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Τμήμα ΤΠΕ Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360590 Ζαφειροπουλος Διονύσης (Πληροφορίες για το Τεχνικό Μέρος του Διαγωνισμού)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

hot!
Date added: 04/12/2016
Date modified: 04/12/2016
Filesize: 30.7 kB
Downloads: 3214

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Προμήθεια, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 14-04-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την Διενέργεια της Προμήθειας και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών
 2. Τεχνικές Προδιαγραφές
 3. Έντυπο Προσφοράς

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ» για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ» Προκύρηξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ» για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ»

hot!
Date added: 07/18/2015
Date modified: 07/22/2015
Filesize: 174.83 kB
Downloads: 3211

Το ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ» του Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 24.618,45 ευρώ με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ».

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» την 24/07/2015.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός θα γίνει στην έδρα του Νομικού Προσώπου που βρίσκεται στη διεύθυνση Ελ.Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35 στην Αμαλιάδα, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού:13.00 π.μ.
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 13.30 π.μ.

Διενέργεια Προμήθειας Λαμπτήρων με Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο Διενέργεια Προμήθειας Λαμπτήρων με Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο

hot!
Date added: 03/03/2016
Date modified: 03/03/2016
Filesize: 1.23 MB
Downloads: 3206

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 08-3-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την Διενέργεια της Προμήθειας και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών
 2. Τεχνικές Προδιαγραφές

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Επαναληπτική(2η) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου Επαναληπτική(2η) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου

hot!
Date added: 07/19/2016
Date modified: 07/19/2016
Filesize: 66.28 kB
Downloads: 3195

Ο Δήμος Ήλιδας ανακοινώνει την πραγματοποίηση διαπραγμάτευσης-εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου στο χώρο του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ. (Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 192/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας 2ος όροφος, την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS