ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed29112023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων ΔΕ Πηνείας Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων ΔΕ Πηνείας

hot!
Date added: 06/24/2016
Date modified: 06/24/2016
Filesize: 36.56 kB
Downloads: 3477

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Υπηρεσία, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 27-06-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την  Έγκριση της Μελέτης
 2. Μελέτη
 3. Έντυπο Προσφοράς


Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ

hot!
Date added: 12/19/2015
Date modified: 12/19/2015
Filesize: 209.15 kB
Downloads: 3455

Το ΝΠΔΔ "Ο ΗΛΕΙΟΣ", ανακοινώνει την προκήρυξη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Υποβολή αίτησης : Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ», Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, Τ.Κ.27200, Αμαλιάδα, απευθύνοντάς την στο γραφείο Δ/νσης του νομικού προσώπου, υπόψη κας Λεβέντη Διονυσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2622023820).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες(21/12/2015) ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

hot!
Date added: 04/29/2015
Date modified: 04/29/2015
Filesize: 25.13 kB
Downloads: 3449

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου (κτίσμα) που βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες Αγίας Άννας εμβαδού 63 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) το ποσό των 210,00 € μηνιαίως.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 12/05/2015 και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας

hot!
Date added: 03/23/2015
Date modified: 03/23/2015
Filesize: 491.88 kB
Downloads: 3434

Σχέση εργασίας : Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Διάρκεια : 2 μήνες

Θέσεις : 3

Ειδικότητες :

001, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Β΄ Ομάδας Γ΄ Τάξης, ένα (1) άτομο

002, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Ζ΄ Ομάδας Γ΄ Τάξης, δύο (2) άτομα

Υποβολή αίτησης : Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα

Αρμόδιος υπάλληλος : Φωτοπούλου Μαρία, τηλ. 2622360525

Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών εκτυπωτών Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών εκτυπωτών

hot!
Date added: 03/23/2015
Date modified: 03/23/2015
Filesize: 376.44 kB
Downloads: 3433

Προϋπολογισμός : € 7.650,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τρόπος εκτέλεσης : Απ’ ευθείας ανάθεση

Κριτήριο κατακύρωσης : Χαμηλότερη τιμή

Υποβολή προσφορών έως : 31.03.2015

Διατάξεις : Υ.Α. 11389/1993, Ν. 2286/1995, Ν. 3463/2006

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

hot!
Date added: 10/30/2013
Date modified: 10/30/2013
Filesize: 7.03 MB
Downloads: 3431

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

“ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ”
Προϋπολογισμού 9.560.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Περίληψη Προκήρυξης και τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»ΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18. Περίληψη Προκήρυξης και τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»ΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18.

hot!
Date added: 08/01/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 376.61 kB
Downloads: 3430

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Ήλιδας στην Π.Ε. Ηλείας της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας.

 1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 17/09/2012 έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 25/09/2012, και ώρα 12:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
 3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.

Αίτηση για προκήρυξη στα πλαίσια του προγράμματος: "Τοπικές δράσεις κοινωνίκης ένταξεις για εύαλωτες ομάδες του νομού Ήλείας" Αίτηση για προκήρυξη στα πλαίσια του προγράμματος: "Τοπικές δράσεις κοινωνίκης ένταξεις για εύαλωτες ομάδες του νομού Ήλείας"

hot!
Date added: 10/04/2012
Date modified: 10/04/2012
Filesize: 623.52 kB
Downloads: 3430

Η Συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά τις "Τοπικές δράσεις κοινωνίκης ένταξεις για εύαλωτες ομάδες του νομού Ήλείας" για την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 80 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στους τομείς: 

 • Τουρισμού
 • Εμπορίου & Παροχής Υπερεσιών
 • Κοινωνικής Οικονομιάς                              

Οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμήλα ή χωρίς τυπικά προσόντα
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή επαλειλούμενα απο τη φτώχεια
 • Άτομα με αναπηρία
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών                                             

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ειναι από 27 Σεπτεμβρίου και θα λήγει 15 Οκτωβρίου από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00-13:00. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τον Δήμος Ήλιδας: Φιλικής Εταιρείας 6,Αμαλιάδα,τηλ:2622360502

Επιπλέον:ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ Μιαούλη 3,Πύργος,τηλ:2621031543

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου

hot!
Date added: 01/04/2016
Date modified: 01/04/2016
Filesize: 90.65 kB
Downloads: 3430

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου

Διαγωνισμός : Κατασκευή Πλατείας στο Τ.Κ. Ροβιατας Διαγωνισμός : Κατασκευή Πλατείας στο Τ.Κ. Ροβιατας

hot!
Date added: 04/23/2014
Date modified: 04/23/2014
Filesize: 763.92 kB
Downloads: 3414

Τίτλος Έργου : Κατασκευή Πλατείας στο Τ.Κ. Ροβιατας

Προϋπολογισμός:45.000€

Ημερομηνία Διεξαγωγής 29-4-2014

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS