ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri08122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ εστιατορίου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ εστιατορίου

hot!
Date added: 06/22/2017
Date modified: 06/22/2017
Filesize: 136.19 kB
Downloads: 3765

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ εστιατορίου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ "Ο ΗΛΕΙΟΣ" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ "Ο ΗΛΕΙΟΣ"

hot!
Date added: 03/04/2017
Date modified: 03/04/2017
Filesize: 640.44 kB
Downloads: 3744

Το Νομικό Πρόσωπο "Ο ΗΛΕΙΟΣ" ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας εποπτικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.999,98€.


Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 8/03/2017.

ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»" ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»"

hot!
Date added: 11/16/2013
Date modified: 11/16/2013
Filesize: 335.19 kB
Downloads: 3743

ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :
"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»"
προϋπολογισμού 341.924,26 € (με ΦΠΑ)

ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

hot!
Date added: 10/20/2016
Date modified: 10/20/2016
Filesize: 253.18 kB
Downloads: 3742

ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 04/03/2018
Date modified: 04/24/2018
Filesize: 9.52 MB
Downloads: 3730

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» µε προϋπολογισμό 1.060.200,00€(με Φ.Π.Α και αναθεώρηση), μεκωδικό CPV [45233140-2]

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/04/2018 ημέρα   Δευτέρα και ώρα 23.59.59

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/04/2018   ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/04/2018:
Ανακοινώνεται  ότι με την υπ΄ αρ. 121/2018  απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας, αποφασίστηκε η ακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό συστήματος 72187  και η μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και της  ηλεκτρονικής αποσφράγισής  τους.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,  ορίστηκε  η 07/05/2018  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 23.59.59.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών, ορίστηκε  η 10/05/2018   ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10.00.00.
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μεταφέρεται στον αύξοντα αριθμό συστήματος 72797.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

hot!
Date added: 03/21/2013
Date modified: 03/22/2013
Filesize: 2.49 MB
Downloads: 3721

Ο Δήμος Ήλιδας του Νομού Ηλείας διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προϋπολογισμού 4.195.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

22/03/2012: Προστέθηκε και η Τεχνική Έκθεση στο επισυναπτόμενο αρχείο με τα Τεύχη Δημοπράτησηης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ "Ο ΗΛΕΙΟΣ" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ "Ο ΗΛΕΙΟΣ"

hot!
Date added: 03/04/2017
Date modified: 03/04/2017
Filesize: 444.35 kB
Downloads: 3697

Το Νομικό Πρόσωπο "Ο ΗΛΕΙΟΣ" ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.999,49€.


Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 8/03/2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

hot!
Date added: 03/14/2017
Date modified: 03/14/2017
Filesize: 37.9 kB
Downloads: 3691

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προμηθευτεί Χημικά Υλικά , προσκαλεί τον Οικονομικό Φορέα ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΙΓΕΩΣ 34, ΠΑΤΡΑ , να καταθέσει προσφορά, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις που επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΠΑΝ. ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΠΑΝ. )

hot!
Date added: 12/12/2016
Date modified: 12/12/2016
Filesize: 63.54 kB
Downloads: 3685

Παρακαλούμε για τη κατάθεση Προσφοράς, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS