ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed29112023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου

hot!
Date added: 05/25/2017
Date modified: 05/31/2017
Filesize: 1.51 MB
Downloads: 3829

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης), για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ», Αριθ. Μελ.: 7/2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου) ημέρα Πέμπτη 08 /06 /2017 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.).

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου 2017 Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου 2017

hot!
Date added: 06/21/2017
Date modified: 06/21/2017
Filesize: 125.14 kB
Downloads: 3828

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου 2017

Aναμορφωμένος πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008 Aναμορφωμένος πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008

hot!
Date added: 11/29/2017
Date modified: 11/29/2017
Filesize: 358.4 kB
Downloads: 3824

Ανάρτηση του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008 εκκρεμούς προκήρυξης του πρώην Δήμου Πηνείας (ΦΕΚ ΑΣΕΠ΄298/26.06.2008) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού.

Αφορά την ανάρτηση του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008 εκκρεμούς προκήρυξης του πρώην Δήμου Πηνείας (ΦΕΚ ΑΣΕΠ΄298/26.06.2008) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

hot!
Date added: 06/16/2017
Date modified: 06/16/2017
Filesize: 1.27 MB
Downloads: 3823

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Πέμπτη 29-06-2017, ώρα 10.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

    Η υπ’ άριθμ. 24/2017 σχετική Μελέτη.
    Η 14250-2017 Διακήρυξη της συγκεκριμένης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(17PROC001534237)
    Η 14251-2017 Προκήρυξη (ΑΔΑ ΨΧΩ9ΩΡΘ-ΤΩΕ)
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πληροφορίες :
Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Κεραμιδιάς, Κρυονερίου Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Κεραμιδιάς, Κρυονερίου

hot!
Date added: 05/25/2017
Date modified: 05/25/2017
Filesize: 1.5 MB
Downloads: 3822

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης), για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», Αριθ. Μελ.: 6 /2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου) ημέρα Πέμπτη 08 / 06 /2017 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.).

Περ. Διακ. ακινήτου για τη στέγαση κοινωνικών δομών Περ. Διακ. ακινήτου για τη στέγαση κοινωνικών δομών

hot!
Date added: 12/16/2016
Date modified: 12/16/2016
Filesize: 86.12 kB
Downloads: 3808

Περ. Διακ. ακινήτου για τη στέγαση κοινωνικών δομών

ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

hot!
Date added: 10/12/2016
Date modified: 10/12/2016
Filesize: 298.63 kB
Downloads: 3784

ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ OPEN BAR ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ OPEN BAR

hot!
Date added: 06/22/2017
Date modified: 06/22/2017
Filesize: 129.87 kB
Downloads: 3767

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ OPEN BAR

Οδοποιία Δ.Κ. Αμαλιάδας 2017 Οδοποιία Δ.Κ. Αμαλιάδας 2017

hot!
Date added: 06/16/2017
Date modified: 06/16/2017
Filesize: 1.19 MB
Downloads: 3763

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟ για την ανάθεση του έργου «OΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2017», µε προϋπολογισμό 144.500,00 (με Φ.Π.Α και αναθεώρηση), με κωδικό CPV45233140-2.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου) ημέρα Τρίτη   11 / 07 /2017 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.).Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS