ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed29112023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο με τίτλο : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο με τίτλο : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

hot!
Date added: 08/14/2012
Date modified: 08/14/2012
Filesize: 941.87 kB
Downloads: 4520

Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο με τίτλο : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Προϋπολογισμός έργου: 1.300.000 €

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 21/08/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΩΓΗΣ

hot!
Date added: 07/13/2012
Date modified: 07/13/2012
Filesize: 51.5 kB
Downloads: 4430

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ TOY ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ TOY ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)

hot!
Date added: 08/14/2012
Date modified: 08/14/2012
Filesize: 127.17 kB
Downloads: 4379

Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο με τίτλο : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ TOY ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)

Προϋπολογισμός έργου: 1.050.000 €

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 28/08/2012

Ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» Ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

hot!
Date added: 12/11/2013
Date modified: 12/13/2013
Filesize: 526.33 MB
Downloads: 4239

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 4.773.183,42 Ευρώ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς  Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, οδός Ιπποκράτους 50, ΤΗΛ. 2622 .0. 38371

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/12/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, στην οδό Φιλικής Εταιρείας 6 –  2ος όροφος.

H προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 300 ημερολογιακές ημέρες

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ίση με 77.152,74 Ευρώ

Το υλικό περιλαμβάνει:

  • ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
  • AΡXITEKTONIKH MEΛETH
  • EIΔIKH AΡXITEKTONIKH MEΛETH
  • ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
  • ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
  • Η/Μ

Προκήρυξη Πρόσληψης Εποχικού Πορσωπικού από το ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» Προκήρυξη Πρόσληψης Εποχικού Πορσωπικού από το ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ»

hot!
Date added: 01/26/2014
Date modified: 01/26/2014
Filesize: 386.74 kB
Downloads: 4129
Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» του Δήμου Ήλιδας. Προθεσμία Υποβολής Αιτησεων: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Υποβολή Προσφορών για Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα Υποβολή Προσφορών για Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα

hot!
Date added: 03/11/2016
Date modified: 03/31/2016
Filesize: 36.79 kB
Downloads: 4129

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Ανάθεση της Υπηρεσίας Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 18-3-2016 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

  1. Απόφαση Δημάρχου με την έγκριση της Μελέτης και την προθεσμία για κατάθεση προσφορών
  2. Την Μελέτη 1-2016 της Δ/νσης Διοίκησης & Πρόνοιας
  3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ 2622360556 Γιαννόπουλος Δημ.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

hot!
Date added: 02/10/2017
Date modified: 02/10/2017
Filesize: 89.34 kB
Downloads: 4101

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.

 

Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Εκτυπωτικών 2013 Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Εκτυπωτικών 2013

hot!
Date added: 04/17/2013
Date modified: 04/25/2013
Filesize: 2.09 MB
Downloads: 4019

Προμήθεια: Προμήθεια Εκτυπωτικών 2013

Προυπολογισμός: 24.000 €

Χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα

Τρόπος Εκτέλεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Ημερομηνία Διενέργειας: 30/04/2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/04/2013

Τροποποιήθηκαν τα ζητούμενα είδη για την προμήθεια Ανταλλακτικών Εκτυπωτικών 2013.
Πλέον ισχύει ο τροποποιημένος ενδεικτικός προϋπολογισμός και η τροποποιημένη τεχνική περιγραφή.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προδιαγραφές της διακήρυξης. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ ΔΟΥΝΕΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ ΔΟΥΝΕΙΚΑ

hot!
Date added: 06/22/2017
Date modified: 06/22/2017
Filesize: 148.06 kB
Downloads: 3983

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής
χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας από τον Δήμο Ήλιδας προς τρίτους για τη λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) σε Τ.Κ. Δουνείκων
2017/2018/2019

«ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2016» «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2016»

hot!
Date added: 04/13/2017
Date modified: 05/03/2017
Filesize: 473.21 kB
Downloads: 3943

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Διακηρύσσει την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2016»
Προϋπολογισμού : 73.800,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου)  ημέρα Τρίτη  9 / 05 / 2017 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.)

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS