ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed29112023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 228.44 kB
Downloads: 3103

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Ασφάλιση των Οχημάτων και των μηχανημάτων  για ένα έτος (από 18-5-2016), παρακαλεί  όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 21-3-2016, στο Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς και σε κλειστό Φάκελο. Η διαδικασία Ανάθεσης είναι η Απευθείας Ανάθεση από το Δήμαρχο.
Επισυνάπτονται:
1.    Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της Μελέτης
2.    Μελέτη
3.    Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (excel)
Πληροφορίες :  Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Διενέργεια Προμήθειας Λαμπτήρων με Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο Διενέργεια Προμήθειας Λαμπτήρων με Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο

hot!
Date added: 03/03/2016
Date modified: 03/03/2016
Filesize: 1.23 MB
Downloads: 3206

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 08-3-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την Διενέργεια της Προμήθειας και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών
 2. Τεχνικές Προδιαγραφές

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Υποβολή Προσφορών για Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα Υποβολή Προσφορών για Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα

hot!
Date added: 03/11/2016
Date modified: 03/31/2016
Filesize: 36.79 kB
Downloads: 4129

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Ανάθεση της Υπηρεσίας Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 18-3-2016 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου με την έγκριση της Μελέτης και την προθεσμία για κατάθεση προσφορών
 2. Την Μελέτη 1-2016 της Δ/νσης Διοίκησης & Πρόνοιας
 3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ 2622360556 Γιαννόπουλος Δημ.

Περ. Διακ. ακινήτου για τη στέγαση κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Κάμπου Περ. Διακ. ακινήτου για τη στέγαση κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Κάμπου

hot!
Date added: 03/15/2016
Date modified: 03/15/2016
Filesize: 134.21 kB
Downloads: 3355

Περ. Διακ. ακινήτου για τη στέγαση κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Κάμπου

Περ. Διακ. ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων Περ. Διακ. ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων

hot!
Date added: 03/15/2016
Date modified: 03/15/2016
Filesize: 134.19 kB
Downloads: 3330

Περ. Διακ. ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

hot!
Date added: 03/28/2016
Date modified: 03/28/2016
Filesize: 215.35 kB
Downloads: 3141

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Προμήθεια, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 31-3-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την Διενέργεια της Προμήθειας και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών
 2. Τεχνικές Προδιαγραφές

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΑΒΔΕΙΚΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΑΒΔΕΙΚΑ

hot!
Date added: 03/28/2016
Date modified: 03/28/2016
Filesize: 218 kB
Downloads: 3127

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Προμήθεια, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 31-3-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την Διενέργεια της Προμήθειας και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών
 2. Τεχνικές Προδιαγραφές

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Προμήθεια "Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Ήλιδας & ΝΠΔΔ αυτού για ένα έτος" Προμήθεια "Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Ήλιδας & ΝΠΔΔ αυτού για ένα έτος"

hot!
Date added: 04/12/2016
Date modified: 04/12/2016
Filesize: 1.94 MB
Downloads: 3128

Δήμος  Ήλιδας
Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Προμήθεια, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
α/α Διαγωνισμού 23094
Επισυνάπτονται:
1.    Μελέτη Προμήθειας
2.    Διακήρυξη
3.    Περίληψη Διακήρυξης
Πληροφορίες :  Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

hot!
Date added: 04/12/2016
Date modified: 04/12/2016
Filesize: 30.7 kB
Downloads: 3214

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Προμήθεια, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 14-04-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την Διενέργεια της Προμήθειας και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών
 2. Τεχνικές Προδιαγραφές
 3. Έντυπο Προσφοράς

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ"

hot!
Date added: 04/12/2016
Date modified: 04/12/2016
Filesize: 2 MB
Downloads: 3155

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Ανάθεση της Υπηρεσίας Ανεξάρτητου Δημοσιογράφου, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 14-04-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου με την έγκριση της Μελέτης και την προθεσμία για κατάθεση προσφορών
 2. Την Μελέτη 2706/08-02-2016 του Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου.

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS