ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed29112023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία –Αναπλάσεις Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχ. Ήλιδας, Αγ. Δημητρίου» Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία –Αναπλάσεις Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχ. Ήλιδας, Αγ. Δημητρίου»

hot!
Date added: 10/18/2015
Date modified: 10/18/2015
Filesize: 285.26 kB
Downloads: 2620

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία –Αναπλάσεις Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχ. Ήλιδας, Αγ. Δημητρίου» (αρ. μελέτης: 19/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 205.000,00ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Η δημοπρασία θα γίνει την 03/ 11 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής)

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Καρδαμά, Δουναιίκων, Αμπελοκάμπου» Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Καρδαμά, Δουναιίκων, Αμπελοκάμπου»

hot!
Date added: 10/18/2015
Date modified: 10/18/2015
Filesize: 265.97 kB
Downloads: 2841

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Καρδαμά, Δουναιίκων, Αμπελοκάμπου» (αρ. μελέτης: 17/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 235.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Η δημοπρασία θα γίνει την 03/ 11 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» (αρ. μελέτης: 18/2014)» Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» (αρ. μελέτης: 18/2014)»

hot!
Date added: 11/01/2015
Date modified: 11/01/2015
Filesize: 267.75 kB
Downloads: 2722

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» (αρ. μελέτης: 18/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 170.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
 

Η δημοπρασία θα γίνει την 10/ 11 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου  «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας»(αρ. μελέτης: 12/2015)» Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας»(αρ. μελέτης: 12/2015)»

hot!
Date added: 11/01/2015
Date modified: 11/01/2015
Filesize: 291.86 kB
Downloads: 2826

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας»(αρ. μελέτης: 12/2015)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 100.000,00ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.


Η δημοπρασία θα γίνει την 10/ 11 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.

hot!
Date added: 11/21/2015
Date modified: 11/21/2015
Filesize: 2.93 MB
Downloads: 2734

Ο Δήμος Ήλιδας προκυρήσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος - με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.

Ο τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού είναι:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:13/11/2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:12/1/2016, Ώρα 19:00 μ.μ

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή σχετικών με το διαγωνισμό πληροφοριών είναι ο Δήμος Ήλιδας (αρμόδιος επικοινωνίας: κος Παπαγεωργίου Χρήστος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26220-23923, Fax 26220-38373, email: cpapageorgiou@amaliada.gr).
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ

hot!
Date added: 12/19/2015
Date modified: 12/19/2015
Filesize: 209.15 kB
Downloads: 3455

Το ΝΠΔΔ "Ο ΗΛΕΙΟΣ", ανακοινώνει την προκήρυξη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Υποβολή αίτησης : Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ», Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, Τ.Κ.27200, Αμαλιάδα, απευθύνοντάς την στο γραφείο Δ/νσης του νομικού προσώπου, υπόψη κας Λεβέντη Διονυσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2622023820).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες(21/12/2015) ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου

hot!
Date added: 01/04/2016
Date modified: 01/04/2016
Filesize: 90.65 kB
Downloads: 3430

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου

Προμήθεια Γραφικής Ύλης 2016 Προμήθεια Γραφικής Ύλης 2016

hot!
Date added: 02/01/2016
Date modified: 02/01/2016
Filesize: 83.1 kB
Downloads: 3256

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στη προμήθεια Γραφικής Ύλης για το έτος 2016, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 8-2-2016, σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

  1. Απόφαση Δημάρχου για τη Διενέργεια της Προμήθειας
  2. Μελέτη
  3. Έντυπο Προσφοράς (Σε μορφή Excell)

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού  για το 2016 Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού για το 2016

hot!
Date added: 02/08/2016
Date modified: 02/08/2016
Filesize: 1.25 MB
Downloads: 2523

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (διαγωνισμός με αξιολόγηση) σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 56.000,00 με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, του Π.Δ. 28/1980 και της 35130/739/09.08.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 18/ 02 / 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΚΤΩ(8) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΚΤΩ(8) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

hot!
Date added: 02/17/2016
Date modified: 02/17/2016
Filesize: 328.62 kB
Downloads: 3294

Το ΝΠΔΔ "Ο ΗΛΕΙΟΣ", ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ωδείου.

Υποβολή αίτησης :
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ, Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, Τ.Κ. 27200, Αμαλιάδα, τηλ. 2622023820 και 2622360512, απευθύνοντας την στην αρμόδια υπάλληλο κ. Συριοπούλου Παναγιώτα, μαζί με τα νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά τα οποία περιγραφονται αναλυτικά στην συνημμένη προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στην ιστοσελίδα του Δ. Ήλιδας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 18-02-2016 έως και 27-02-2016, τις ώρες 09:00 έως 12:00.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS