ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri08122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας Εξυπηρέτηση Εκτυπώσεων 2015 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας Εξυπηρέτηση Εκτυπώσεων 2015

hot!
Date added: 03/11/2015
Date modified: 03/12/2015
Filesize: 1.02 MB
Downloads: 2824

Υπηρεσία : Εξυπηρέτηση Εκτυπώσεων 2015
Προϋπολογισμός : € 33.000,00
Χρηματοδότηση : Ίδια Έσοδα
Τρόπος εκτέλεσης : Συνοπτικός Διαγωνισμός
Ημερ. Διενέργειας : 24.03.2015

Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών εκτυπωτών Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών εκτυπωτών

hot!
Date added: 03/23/2015
Date modified: 03/23/2015
Filesize: 376.44 kB
Downloads: 3448

Προϋπολογισμός : € 7.650,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τρόπος εκτέλεσης : Απ’ ευθείας ανάθεση

Κριτήριο κατακύρωσης : Χαμηλότερη τιμή

Υποβολή προσφορών έως : 31.03.2015

Διατάξεις : Υ.Α. 11389/1993, Ν. 2286/1995, Ν. 3463/2006

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας

hot!
Date added: 03/23/2015
Date modified: 03/23/2015
Filesize: 491.88 kB
Downloads: 3452

Σχέση εργασίας : Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Διάρκεια : 2 μήνες

Θέσεις : 3

Ειδικότητες :

001, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Β΄ Ομάδας Γ΄ Τάξης, ένα (1) άτομο

002, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Ζ΄ Ομάδας Γ΄ Τάξης, δύο (2) άτομα

Υποβολή αίτησης : Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα

Αρμόδιος υπάλληλος : Φωτοπούλου Μαρία, τηλ. 2622360525

Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

hot!
Date added: 03/26/2015
Date modified: 03/26/2015
Filesize: 22.51 kB
Downloads: 2928

Ο Δήμος Ήλιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 15/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά το έτος 2015.

Ειδικότητα ΥΕ Εργατών, χρονική διάρκεια πέντε ημερομίσθια το μήνα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αίτησης : Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα

Αρμόδιος υπάλληλος : Φωτοπούλου Μαρία, τηλ. 2622360525

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την  Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού

hot!
Date added: 04/02/2015
Date modified: 04/02/2015
Filesize: 1.73 MB
Downloads: 2658

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (διαγωνισμός με αξιολόγηση) σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 61.500,00 με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, του Π.Δ. 28/1980 και της 35130/739/09.08.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15/ 04 / 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

hot!
Date added: 04/29/2015
Date modified: 04/29/2015
Filesize: 25.13 kB
Downloads: 3462

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου (κτίσμα) που βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες Αγίας Άννας εμβαδού 63 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) το ποσό των 210,00 € μηνιαίως.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 12/05/2015 και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για ανάδειξη αναδόχου του έργου: " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για ανάδειξη αναδόχου του έργου: " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ"

hot!
Date added: 05/14/2015
Date modified: 05/14/2015
Filesize: 4.3 MB
Downloads: 2826

Ο Δήμος Ήλιδας διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ"

Προϋπολογισμού 196.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Αμαλιάδα στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Φιλικής Εταιρείας 6 – 2ος όροφος, την Τρίτη 02-06-2015 και ώρα 10:00

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία, οδός Ιπποκράτους 50 Πληροφορίες στο Τηλ. 2622.360.5712622.360.571, 575, 576

H προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ίση με3.187,00€

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για ανάδειξη αναδόχου του έργου: " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για ανάδειξη αναδόχου του έργου: " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ"

hot!
Date added: 05/14/2015
Date modified: 05/14/2015
Filesize: 5.53 MB
Downloads: 2860

Ο Δήμος Ήλιδας διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ"

Προϋπολογισμού 155.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Αμαλιάδα στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Φιλικής Εταιρείας 6 – 2ος όροφος, την Τρίτη 02-06-2015 και ώρα 10:00

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία, οδός Ιπποκράτους 50 Πληροφορίες στο Τηλ. 2622.360.571, 575, 576

H προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ίση με 2.520,33€

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτων στο Δημοτικό Κάμπινγ Κουρούτας Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτων στο Δημοτικό Κάμπινγ Κουρούτας

hot!
Date added: 06/06/2015
Date modified: 06/06/2015
Filesize: 343.31 kB
Downloads: 2782

Ο Δήμος Ήλιδας πορκηρύσει  δημόσιο πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ακινητων στο Δημοτικο Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής:

  1. Ωρα 11.00μ.μ. για το Mini Market στο χώρο του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ.
  2. Ωρα 11.30μ.μ. για την Ψησταριά στο χώρο του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ.
  3. Ώρα 12.00μ.μ. για το Εστιατόρειο στο χώρο του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ.
  4. Ώρα 12.30μ.μ. για το OPEN BAR στο χώρο του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ.

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου

hot!
Date added: 06/16/2015
Date modified: 06/16/2015
Filesize: 267.18 kB
Downloads: 3183

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» (αρ. μελέτης: 18/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 170.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Η δημοπρασία θα γίνει την 07/ 07 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS