ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat09122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Ολοκλήρωση αποκατάστασης καθίζησης συνδετήριου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ. Δαφνιώτισσας Ολοκλήρωση αποκατάστασης καθίζησης συνδετήριου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ. Δαφνιώτισσας

hot!
Date added: 09/15/2014
Date modified: 09/15/2014
Filesize: 201.14 kB
Downloads: 3181

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης προς την νέα πτέρυγα Γ.Ν Αμαλιάδας» (αρ. μελέτης: 88/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 12.600,00 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 Ν. 3669/2008).

Η δημοπρασία θα γίνει την 23/ 09 / 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Προμήθεια Ανταλλακτικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων 2014 Προμήθεια Ανταλλακτικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων 2014

hot!
Date added: 10/08/2014
Date modified: 10/08/2014
Filesize: 273.16 kB
Downloads: 3366

Ο Δήμαρχος Ήλιδας διακηρύσσει την διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Ανταλλακτικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων 2014 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σύμφωνα με την 450/2014 ΑΔΣ. Η προμήθεια Ανταλλακτικά Εκτυπωτικών 2014, έχει προϋπολογισμό δαπάνης δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 12.500,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ήλιδας μέχρι την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων

hot!
Date added: 10/28/2014
Date modified: 10/28/2014
Filesize: 232.62 kB
Downloads: 3265

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων» (αρ. μελέτης: 92/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 44.423,32 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Κ.Α. 15.7331.00004).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η  11/11/2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Προκήρυξηο μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας» Προκήρυξηο μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας»

hot!
Date added: 11/10/2014
Date modified: 11/10/2014
Filesize: 284.81 kB
Downloads: 2688

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας» (αρ. μελέτης: 97/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 50.000,00 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (K.A. 30.7333.10029).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα):
Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπολογισμού 40.583,33€
Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 Ν. 3669/2008).
Η δημοπρασία θα γίνει την 18 - 11 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Πηνείας» Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Πηνείας»

hot!
Date added: 11/10/2014
Date modified: 11/10/2014
Filesize: 245.29 kB
Downloads: 2804

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Πηνείας» (αρ. μελέτης: 99/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 50.000,00 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α. 30.7333.20015).
       
        Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα):
        Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπολογισμού 40.574,37€

        Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 Ν. 3669/2008).

        Η δημοπρασία θα γίνει την 18 - 11 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου Δήμου Ήλιδας Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 12/15/2014
Date modified: 12/22/2014
Filesize: 494.26 kB
Downloads: 2754

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου Δήμου Ήλιδας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η  Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 16.500,00 με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Αρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ΔΚΚ - το άρθρο 72 παρ 1
περιπτ. δ του Ν. 3852/10 - Ν. 3852/2010 -Υ.Α. 11389/93 -ΕΚΠΟΤΑ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23/ 12 / 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.
Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD

hot!
Date added: 12/15/2014
Date modified: 01/13/2015
Filesize: 486.97 kB
Downloads: 2776

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 16.600,00 με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Αρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ΔΚΚ - το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10 - Ν. 3852/2010 -Υ.Α. 11389/93 - ΕΚΠΟΤΑ
Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23/ 12 / 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.
Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επανάληψη Προκήρυξης δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD Επανάληψη Προκήρυξης δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD

hot!
Date added: 01/13/2015
Date modified: 01/13/2015
Filesize: 487.72 kB
Downloads: 2617

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 16.600,00 με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Αρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ΔΚΚ - το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10 - Ν. 3852/2010 -Υ.Α. 11389/93 - ΕΚΠΟΤΑ
Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 20/ 1/ 2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.
Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

hot!
Date added: 01/22/2015
Date modified: 01/22/2015
Filesize: 412.12 kB
Downloads: 3275

Σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 77 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», προβλέπεται η θεσμοθέτηση του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης».

Κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει δήλωση στο προεδρείο τού δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, την 27η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30’, ημέρα που συνεδριάζει, μεταξύ των άλλων και για το θέμα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του, που θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη της εν λόγω θέσης.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη παρακάτω.

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 02/27/2015
Date modified: 02/27/2015
Filesize: 255.15 kB
Downloads: 3260

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας βάσει των διατάξεων βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

  1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
  2. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
  3. Ένα έτος τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων που αφορούν ευάλωτες ομάδες και σε θέματα οικονομοτεχνικών έργων.
  4. Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.


Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. 163 Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του δήμου (Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα) στην αρμόδια υπάλληλο (Μαρία Φωτοπούλου, τηλ/νο : 2622360525, τηλ/πο : 2622360501) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τέτάρτη 4 Μαρτίου 2015.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS