ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed29112023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD” ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”

hot!
Date added: 07/15/2014
Date modified: 07/21/2014
Filesize: 781.7 kB
Downloads: 2691

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”» του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 48.270,00 με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/ 07 / 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και διαμονής στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”» ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και διαμονής στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”»

hot!
Date added: 07/15/2014
Date modified: 07/15/2014
Filesize: 828.92 kB
Downloads: 2689

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και διαμονής στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”» του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 22.600,00 με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/ 07 / 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ανακύκλωση πλαστικών στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD” ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ανακύκλωση πλαστικών στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”

hot!
Date added: 07/15/2014
Date modified: 07/15/2014
Filesize: 948.03 kB
Downloads: 2675

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ανακύκλωση πλαστικών στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”» του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 59.600,00 με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/ 07 / 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκύρηξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίουυ του Δήμου Ήλιδας Προκύρηξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίουυ του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 07/17/2014
Date modified: 07/17/2014
Filesize: 88.18 kB
Downloads: 2769

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ο Ηλείος" προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Έκταση: περίπου 20τμ
Πόλη: Αμαλιάδα
Δήμος: Ήλιδας
Οδός: Τέρμα γηπέδου
Όρια:
Είδος: κυλικείο
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28/07/2014, ώρα 12:00 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα δήμου Ήλιδας στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Επισυνάπτονται Περίληψη + Όροι Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΧΑΤΖΗ’ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΧΑΤΖΗ’ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

hot!
Date added: 07/26/2014
Date modified: 07/26/2014
Filesize: 201.21 kB
Downloads: 2793

Ο Δήμος Ήλιδας διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΟΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΧΑΤΖΗ’ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ»

Προϋπολογισμού 55.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 5 / 8 / 2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

hot!
Date added: 08/26/2014
Date modified: 08/26/2014
Filesize: 685.71 kB
Downloads: 3407

Ο Δήμαρχος Ήλιδας διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η προμήθεια Ανταλλακτικά Εκτυπωτικών 2014, προϋπολογισμού δαπάνης δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 12.500,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 με την κατάθεση των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ήλιδας Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 09/01/2014
Date modified: 09/01/2014
Filesize: 445.99 kB
Downloads: 2737

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ήλιδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :
Α)      Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β)      Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ)      Εικοσαετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης.
Δ)      Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση ευθύνης του δημόσιου τομέα.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. 161 Ν.3584/2007).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του δήμου (Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα) στην αρμόδια υπάλληλο (Μαρία Φωτοπούλου, τηλ/νο : 2622360525, τηλ/πο : 2622360501) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Επισυνάπτετεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Ανοικτή Δημοπρασία για την "ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ" Ανοικτή Δημοπρασία για την "ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ"

hot!
Date added: 09/01/2014
Date modified: 09/01/2014
Filesize: 96.77 kB
Downloads: 3394

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Ήλιδας "Ο Ηλείος" διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»

Προϋπολογισμού 49.200,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 09/13/2014
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 401.03 kB
Downloads: 3238

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής στον τομέα των πολιτικών επιστημών και των διεθνών σχέσεων.

Γ) Θα προσμετρηθεί θετικά Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master) σε ανάλογα θέματα με αυτά που αναφέρονται ως άνω, για τα οποία υπάρχει ανάγκη επικουρίας.

Δ) Ένα τουλάχιστον έτος εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης, πολιτικής επικοινωνίας, επιστημονικής υποστήριξης πολιτικών θεσμών, ευρωπαϊκών θεμάτων, διοικητικής υποστήριξης καθώς και διοικητικής εμπειρίας.

Ε) Πτυχίο γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. 163 Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του δήμου (Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα) στην αρμόδια υπάλληλο (Μαρία Φωτοπούλου, τηλ/νο : 2622360525, τηλ/πο : 2622360501) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014.

Ασφαλτόστρωση  δρόμου πρόσβασης προς την νέα πτέρυγα Γ.Ν. Αμαλιάδας Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης προς την νέα πτέρυγα Γ.Ν. Αμαλιάδας

hot!
Date added: 09/15/2014
Date modified: 09/15/2014
Filesize: 200.88 kB
Downloads: 3409

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Ολοκλήρωση αποκατάστασης καθίζησης συνδετήριου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ. Δαφνιώτισσας» (αρ. μελέτης: 87/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 12.600,00 ΕΥΡΩ.

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 Ν. 3669/2008).

Η δημοπρασία θα γίνει την 16/ 9 / 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS