ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri08122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

hot!
Date added: 10/30/2013
Date modified: 10/30/2013
Filesize: 7.03 MB
Downloads: 3439

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

“ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ”
Προϋπολογισμού 9.560.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ" ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ"

hot!
Date added: 11/16/2013
Date modified: 11/21/2013
Filesize: 1.94 MB
Downloads: 5050

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
"ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ"
προϋπολογισμού 4.557.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»" ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»"

hot!
Date added: 11/16/2013
Date modified: 11/16/2013
Filesize: 335.19 kB
Downloads: 3743

ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :
"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»"
προϋπολογισμού 341.924,26 € (με ΦΠΑ)

Ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» Ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

hot!
Date added: 12/11/2013
Date modified: 12/13/2013
Filesize: 526.33 MB
Downloads: 4243

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 4.773.183,42 Ευρώ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς  Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, οδός Ιπποκράτους 50, ΤΗΛ. 2622 .0. 38371

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/12/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, στην οδό Φιλικής Εταιρείας 6 –  2ος όροφος.

H προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 300 ημερολογιακές ημέρες

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ίση με 77.152,74 Ευρώ

Το υλικό περιλαμβάνει:

 • ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 • AΡXITEKTONIKH MEΛETH
 • EIΔIKH AΡXITEKTONIKH MEΛETH
 • ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • Η/Μ

Προκήρυξη Πρόσληψης Εποχικού Πορσωπικού από το ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» Προκήρυξη Πρόσληψης Εποχικού Πορσωπικού από το ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ»

hot!
Date added: 01/26/2014
Date modified: 01/26/2014
Filesize: 386.74 kB
Downloads: 4141
Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» του Δήμου Ήλιδας. Προθεσμία Υποβολής Αιτησεων: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Επούλωση λάκκων Δημοτικών οδών Επούλωση λάκκων Δημοτικών οδών

hot!
Date added: 03/17/2014
Date modified: 03/17/2014
Filesize: 101.2 kB
Downloads: 3521

Επούλωση λάκκων Δημοτικών οδών
Προϋπολογισμός 70.000,00€
Ημερομηνία δημοπρασίας 1-4-2014

Διακύρηξη έργου : Επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου ¨Ηλιδας Διακύρηξη έργου : Επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου ¨Ηλιδας

hot!
Date added: 03/17/2014
Date modified: 03/17/2014
Filesize: 4.61 MB
Downloads: 7072

Τίτλος έργου : Επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου ¨Ηλιδας

Προυπολογισμός : 129.665,28 ευρώ με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης : 1/4/2014

Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Διοικητικής Οικονομικής διαχείρισης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο AWARD Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Διοικητικής Οικονομικής διαχείρισης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο AWARD

hot!
Date added: 03/28/2014
Date modified: 03/28/2014
Filesize: 604.1 kB
Downloads: 2620

Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Διοικητικής Οικονομικής διαχείρισης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”».

Προϋπολογισμός : € 22.660,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τρόπος εκτέλεσης : Απ’ ευθείας ανάθεση

Κριτήριο κατακύρωσης : Χαμηλότερη τιμή

Υποβολή προσφορών έως:  Παρασκευή  04.04.2014 και ώρα 15:00μμ.

Κατάθεση Προσφορών: Στο Τμήμα Δαπανών του Δήμου Ήλιδας(2ος Όροφος, Λαζαράκειο Μέγαρο), Φιλικής εταιρίας 6, 27200, Αμαλιάδα

Πληροφορίες: Ζαφειρόπουλος  Διονύσιος, 2622360590, dzafeir@amaliada.gr

Διαγωνισμός : Ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Κ. Μαζαρακίου Δήμου Πηνείας Διαγωνισμός : Ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Κ. Μαζαρακίου Δήμου Πηνείας

hot!
Date added: 04/23/2014
Date modified: 04/23/2014
Filesize: 380.29 kB
Downloads: 3378

Τίτλος Έργου : Ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Κ. Μαζαρακίου Δήμου Πηνείας

Προϋπολογισμός:30.000€

Ημερομηνία Διεξαγωγής 29-4-2014

Διαγωνισμός : Κατασκευή Πλατείας στο Τ.Κ. Ροβιατας Διαγωνισμός : Κατασκευή Πλατείας στο Τ.Κ. Ροβιατας

hot!
Date added: 04/23/2014
Date modified: 04/23/2014
Filesize: 763.92 kB
Downloads: 3426

Τίτλος Έργου : Κατασκευή Πλατείας στο Τ.Κ. Ροβιατας

Προϋπολογισμός:45.000€

Ημερομηνία Διεξαγωγής 29-4-2014

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS