ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις Νερών & Περιβαλλοντικών Δειγμάτων 2016 Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις Νερών & Περιβαλλοντικών Δειγμάτων 2016

hot!
Date added: 06/24/2016
Date modified: 06/24/2016
Filesize: 32.56 kB
Downloads: 3695

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Υπηρεσία, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 27-06-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την Έγκριση της Μελέτης
 2. Μελέτη
 3. Έντυπο Προσφοράς


Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Υποβολή Προσφορών για Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα Υποβολή Προσφορών για Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα

hot!
Date added: 03/11/2016
Date modified: 03/31/2016
Filesize: 36.79 kB
Downloads: 3993

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Ανάθεση της Υπηρεσίας Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 18-3-2016 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου με την έγκριση της Μελέτης και την προθεσμία για κατάθεση προσφορών
 2. Την Μελέτη 1-2016 της Δ/νσης Διοίκησης & Πρόνοιας
 3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ 2622360556 Γιαννόπουλος Δημ.

Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων ΔΕ Πηνείας Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων ΔΕ Πηνείας

hot!
Date added: 06/24/2016
Date modified: 06/24/2016
Filesize: 36.56 kB
Downloads: 3362

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Υπηρεσία, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 27-06-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την  Έγκριση της Μελέτης
 2. Μελέτη
 3. Έντυπο Προσφοράς


Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Αντλιοστασίων Ύδρευσης ΔΕ Πηνείας Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Αντλιοστασίων Ύδρευσης ΔΕ Πηνείας

hot!
Date added: 06/24/2016
Date modified: 06/24/2016
Filesize: 36.56 kB
Downloads: 3750

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Υπηρεσία, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 27-06-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την  Έγκριση της Μελέτης
 2. Μελέτη
 3. Έντυπο Προσφοράς


Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

hot!
Date added: 02/10/2017
Date modified: 02/10/2017
Filesize: 89.34 kB
Downloads: 3959

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.

 

ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»" ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»"

hot!
Date added: 11/16/2013
Date modified: 11/16/2013
Filesize: 335.19 kB
Downloads: 3654

ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :
"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»"
προϋπολογισμού 341.924,26 € (με ΦΠΑ)

Τεύχη Δημοπράτησης- Αγροτική Οδοποιία Πηνείας Τεύχη Δημοπράτησης- Αγροτική Οδοποιία Πηνείας

hot!
Date added: 03/27/2013
Date modified: 03/27/2013
Filesize: 1.96 MB
Downloads: 4858

Ο Δήμος Ήλιδας διακηρύττει ότι την 2 του μηνός Απριλίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο, θα διεξαχθεί ανοιχτή Δημοπρασία για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΗΝΕΙΑΣ: ΔΡΟΜΟΣ  ΑΝΘΩΝΑ – ΡΟΔΙΑ», προϋπολογισμού με ΦΠΑ 615.000€.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

hot!
Date added: 01/10/2013
Date modified: 01/10/2013
Filesize: 5.09 MB
Downloads: 4722

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ" ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ"

hot!
Date added: 11/16/2013
Date modified: 11/21/2013
Filesize: 1.94 MB
Downloads: 4942

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
"ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ"
προϋπολογισμού 4.557.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

hot!
Date added: 09/12/2013
Date modified: 09/12/2013
Filesize: 3.37 MB
Downloads: 4411
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS