ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri08122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

2022

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

31-2022 Προέγκριση κατασκευής οικογενειακού τάφου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 20791/7.10.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών. 31-2022 Προέγκριση κατασκευής οικογενειακού τάφου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 20791/7.10.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών.

hot!
Date added: 12/23/2022
Date modified: 12/23/2022
Filesize: 151.71 kB
Downloads: 240

31-2022 Προέγκριση κατασκευής οικογενειακού τάφου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 20791/7.10.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών.

30-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας του κου Ιωάννη Μαρούδα του Γεωργίου, που βρίσκεται επί της οδού Αρχαίας Ήλιδος 1 της κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας 30-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας του κου Ιωάννη Μαρούδα του Γεωργίου, που βρίσκεται επί της οδού Αρχαίας Ήλιδος 1 της κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 12/15/2022
Date modified: 12/15/2022
Filesize: 300.95 kB
Downloads: 220

30-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας του κου Ιωάννη Μαρούδα του Γεωργίου, που βρίσκεται επί της οδού Αρχαίας Ήλιδος 1 της κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας

29-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Γ. Παπανδρέου 83 της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας 29-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Γ. Παπανδρέου 83 της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 12/15/2022
Date modified: 12/15/2022
Filesize: 224.11 kB
Downloads: 216

29-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Γ. Παπανδρέου 83 της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας

28-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας του κου Μόττα Δημητρίου του Σπυρίδωνος, που βρίσκεται επί της οδού Ιφίτου 1 & Κωστή Παλαμά της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας 28-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας του κου Μόττα Δημητρίου του Σπυρίδωνος, που βρίσκεται επί της οδού Ιφίτου 1 & Κωστή Παλαμά της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 12/15/2022
Date modified: 12/15/2022
Filesize: 223.08 kB
Downloads: 206

28-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας του κου Μόττα Δημητρίου του Σπυρίδωνος, που βρίσκεται επί της οδού Ιφίτου 1 & Κωστή Παλαμά της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας

27-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «Παραδοσιακό Καφενείο», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΡΑΠΑΛΗΣ Δ. ΜΠΑΖΟΣ Β. Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της πλατείας Λαζαράκη της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας 27-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «Παραδοσιακό Καφενείο», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΡΑΠΑΛΗΣ Δ. ΜΠΑΖΟΣ Β. Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της πλατείας Λαζαράκη της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 12/15/2022
Date modified: 12/15/2022
Filesize: 223.45 kB
Downloads: 201

27-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «Παραδοσιακό Καφενείο», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΡΑΠΑΛΗΣ Δ. ΜΠΑΖΟΣ Β. Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της πλατείας Λαζαράκη της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας

26-2022 Προέγκριση κατασκευής οικογενειακών τάφων, σύμφωνα με τις με αρ.πρωτ. 18421/2022, 18773/2022, 19429/2022 και 19550/2022 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών. 26-2022 Προέγκριση κατασκευής οικογενειακών τάφων, σύμφωνα με τις με αρ.πρωτ. 18421/2022, 18773/2022, 19429/2022 και 19550/2022 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών.

hot!
Date added: 12/15/2022
Date modified: 12/15/2022
Filesize: 224.59 kB
Downloads: 227

26-2022 Προέγκριση κατασκευής οικογενειακών τάφων, σύμφωνα με τις με αρ.πρωτ. 18421/2022, 18773/2022, 19429/2022 και 19550/2022 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών.

25-2022 Διατύπωση γνώμης περί της κοπής δένδρου στην Πλατεία Καζαντζάκη στην Αμαλιάδα 25-2022 Διατύπωση γνώμης περί της κοπής δένδρου στην Πλατεία Καζαντζάκη στην Αμαλιάδα

hot!
Date added: 10/13/2022
Date modified: 10/13/2022
Filesize: 152.74 kB
Downloads: 314

25-2022 Διατύπωση γνώμης περί της κοπής δένδρου στην Πλατεία Καζαντζάκη στην Αμαλιάδα

24-2022 Διατύπωση γνώμης περί της κοπής δένδρων στην Αμαλιάδα 24-2022 Διατύπωση γνώμης περί της κοπής δένδρων στην Αμαλιάδα

hot!
Date added: 09/28/2022
Date modified: 09/28/2022
Filesize: 173.49 kB
Downloads: 342

24-2022 Διατύπωση γνώμης περί της κοπής δένδρων στην Αμαλιάδα

23-2022 Προέγκριση κατασκευής οικογενει­ακών τάφων, σύμφωνα με τις με αρ.πρωτ. 14544/2022, 15018/2022, 15502/2022, 16915/2022, 16916/2022, 16913/2022, 17024/2022, 17598/2022 εισηγήσεις της Διεύ­θυνσης Οικονομικών 23-2022 Προέγκριση κατασκευής οικογενει­ακών τάφων, σύμφωνα με τις με αρ.πρωτ. 14544/2022, 15018/2022, 15502/2022, 16915/2022, 16916/2022, 16913/2022, 17024/2022, 17598/2022 εισηγήσεις της Διεύ­θυνσης Οικονομικών

hot!
Date added: 09/28/2022
Date modified: 09/28/2022
Filesize: 161.2 kB
Downloads: 278

23-2022 Προέγκριση κατασκευής οικογενει­ακών τάφων, σύμφωνα με τις με αρ.πρωτ. 14544/2022, 15018/2022, 15502/2022, 16915/2022, 16916/2022, 16913/2022, 17024/2022, 17598/2022 εισηγήσεις της Διεύ­θυνσης Οικονομικών

22-2022 «Παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «Παραδοσιακό Καφενείο», ιδιοκτησίας του κου Σπυρίδωνα Μόττα του Δημητρίου, που βρίσκεται επί των οδών Ιφίτου 1 & Κωστή Παλαμά της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας. 22-2022 «Παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «Παραδοσιακό Καφενείο», ιδιοκτησίας του κου Σπυρίδωνα Μόττα του Δημητρίου, που βρίσκεται επί των οδών Ιφίτου 1 & Κωστή Παλαμά της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας.

hot!
Date added: 08/19/2022
Date modified: 08/19/2022
Filesize: 203.23 kB
Downloads: 292

22-2022 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «Παραδοσιακό Καφενείο», ιδιοκτησίας του κου Σπυρίδωνα Μόττα του Δημητρίου, που βρίσκεται επί των οδών Ιφίτου 1 & Κωστή Παλαμά της Κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS