ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed17072019

LAST_UPDATEMon, 15 Jul 2019 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Δημόσιος μειοδοτικός πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΣΑΒΑΛΙΩΝ» Δημόσιος μειοδοτικός πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΣΑΒΑΛΙΩΝ»

hot!
Date added: 07/24/2016
Date modified: 07/28/2016
Filesize: 259.48 kB
Downloads: 959

Ο Δήμαρχος Ήλιδας διακηρύσσει ότι :
        Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΣΑΒΑΛΙΩΝ», προϋπολογισμού 65.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
        Το έργο χρηματοδοτείται  από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την 02/08/2016, ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.), με σύστημα υποβολής προσφορών το οποίο περιλαμβάνει την υποβολή προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

Επαναληπτική(2η) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου Επαναληπτική(2η) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου

hot!
Date added: 07/19/2016
Date modified: 07/19/2016
Filesize: 66.28 kB
Downloads: 987

Ο Δήμος Ήλιδας ανακοινώνει την πραγματοποίηση διαπραγμάτευσης-εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου στο χώρο του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ. (Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 192/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας 2ος όροφος, την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

hot!
Date added: 07/19/2016
Date modified: 07/26/2016
Filesize: 174.36 kB
Downloads: 915

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην αναφερόμενη Προμήθεια, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 22-7-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

  1. Απόφαση Δημάρχου για την Διενέργεια της Προμήθειας και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών
  2. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
  3. Έντυπο Προσφοράς

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου

hot!
Date added: 07/15/2016
Date modified: 07/15/2016
Filesize: 141.95 kB
Downloads: 1004

Ο Δήμος Ήλιδας ανακοινώνει την πραγματοποίηση επαναληπτικής διαπραγμάτευσης-εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου στο χώρο του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ. (Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 203/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας 2ος όροφος, τη 19η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 67.92 kB
Downloads: 1038

Ο Δήμος Ήλιδας ανακοινώνει την πραγματοποίηση διαπραγμάτευσης-εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου στο χώρο του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ. (Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 203/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας 2ος όροφος, τη 15η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.

Περίληψη διαπραγμάτευσης εστιατορίου Περίληψη διαπραγμάτευσης εστιατορίου

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 67.92 kB
Downloads: 638

Περίληψη διαπραγμάτευσης εστιατορίου

Περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: “ Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων” Περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: “ Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων”

hot!
Date added: 07/12/2016
Date modified: 07/12/2016
Filesize: 424.31 kB
Downloads: 945

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σχετικά με την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή και με την υπ.αριθμ 18676/01-06-2016 Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας: 12/2016.

Συνολικός προϋπολογισμός : #40.000,00# € με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών), του Ν. 2286/1995, του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α..

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25/07/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Επισυνάπτονται: α) Διακήρυξη β) Μελέτη

Περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: “ Γάλα για χορήγηση σε υπαλλήλους 2016” Περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: “ Γάλα για χορήγηση σε υπαλλήλους 2016”

hot!
Date added: 07/12/2016
Date modified: 07/12/2016
Filesize: 383.93 kB
Downloads: 961

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σχετικά με την «Προμήθεια Γάλατος για τη χορήγηση σε υπαλλήλους 2016», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή και με την υπ.αριθμ 16838/11-07-2016 Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας: 2/2016

Συνολικός προϋπολογισμός : #25.338,72# € με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών), του Ν. 2286/1995, του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α..

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25/07/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις Νερών & Περιβαλλοντικών Δειγμάτων 2016 Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις Νερών & Περιβαλλοντικών Δειγμάτων 2016

hot!
Date added: 06/24/2016
Date modified: 06/24/2016
Filesize: 32.56 kB
Downloads: 963

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Υπηρεσία, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 27-06-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

  1. Απόφαση Δημάρχου για την Έγκριση της Μελέτης
  2. Μελέτη
  3. Έντυπο Προσφοράς


Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων  ΔΕ Πηνείας Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων ΔΕ Πηνείας

hot!
Date added: 06/24/2016
Date modified: 06/24/2016
Filesize: 36.56 kB
Downloads: 975

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Υπηρεσία, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 27-06-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

  1. Απόφαση Δημάρχου για την  Έγκριση της Μελέτης
  2. Μελέτη
  3. Έντυπο Προσφοράς


Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS