ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon20052019

LAST_UPDATEFri, 10 May 2019 1pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου

hot!
Date added: 07/15/2016
Date modified: 07/15/2016
Filesize: 141.95 kB
Downloads: 943

Ο Δήμος Ήλιδας ανακοινώνει την πραγματοποίηση επαναληπτικής διαπραγμάτευσης-εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου στο χώρο του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ. (Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 203/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας 2ος όροφος, τη 19η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 67.92 kB
Downloads: 978

Ο Δήμος Ήλιδας ανακοινώνει την πραγματοποίηση διαπραγμάτευσης-εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του εστιατορίου στο χώρο του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 5 εμβαδού 22.590τ.μ. (Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 203/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας 2ος όροφος, τη 15η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.

Περίληψη διαπραγμάτευσης εστιατορίου Περίληψη διαπραγμάτευσης εστιατορίου

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 67.92 kB
Downloads: 580

Περίληψη διαπραγμάτευσης εστιατορίου

Περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: “ Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων” Περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: “ Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων”

hot!
Date added: 07/12/2016
Date modified: 07/12/2016
Filesize: 424.31 kB
Downloads: 886

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σχετικά με την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή και με την υπ.αριθμ 18676/01-06-2016 Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας: 12/2016.

Συνολικός προϋπολογισμός : #40.000,00# € με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών), του Ν. 2286/1995, του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α..

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25/07/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Επισυνάπτονται: α) Διακήρυξη β) Μελέτη

Περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: “ Γάλα για χορήγηση σε υπαλλήλους 2016” Περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: “ Γάλα για χορήγηση σε υπαλλήλους 2016”

hot!
Date added: 07/12/2016
Date modified: 07/12/2016
Filesize: 383.93 kB
Downloads: 883

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σχετικά με την «Προμήθεια Γάλατος για τη χορήγηση σε υπαλλήλους 2016», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή και με την υπ.αριθμ 16838/11-07-2016 Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας: 2/2016

Συνολικός προϋπολογισμός : #25.338,72# € με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών), του Ν. 2286/1995, του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α..

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25/07/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις Νερών & Περιβαλλοντικών Δειγμάτων 2016 Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις Νερών & Περιβαλλοντικών Δειγμάτων 2016

hot!
Date added: 06/24/2016
Date modified: 06/24/2016
Filesize: 32.56 kB
Downloads: 899

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Υπηρεσία, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 27-06-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την Έγκριση της Μελέτης
 2. Μελέτη
 3. Έντυπο Προσφοράς


Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων ΔΕ Πηνείας Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων ΔΕ Πηνείας

hot!
Date added: 06/24/2016
Date modified: 06/24/2016
Filesize: 36.56 kB
Downloads: 910

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Υπηρεσία, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 27-06-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την  Έγκριση της Μελέτης
 2. Μελέτη
 3. Έντυπο Προσφοράς


Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Αντλιοστασίων Ύδρευσης ΔΕ Πηνείας Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Αντλιοστασίων Ύδρευσης ΔΕ Πηνείας

hot!
Date added: 06/24/2016
Date modified: 06/24/2016
Filesize: 36.56 kB
Downloads: 952

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Υπηρεσία, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 27-06-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την  Έγκριση της Μελέτης
 2. Μελέτη
 3. Έντυπο Προσφοράς


Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Προμήθεια Χημικού Υλικού Προμήθεια Χημικού Υλικού

hot!
Date added: 06/24/2016
Date modified: 06/24/2016
Filesize: 47.35 kB
Downloads: 901

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην ανωτέρω Προμήθεια, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 27-06-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

 1. Απόφαση Δημάρχου για την Διενέργεια της Προμήθειας και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών
 2. Τεχνικές Προδιαγραφές
 3. Έντυπο Προσφοράς

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Επαναληπτική Περίληψη διακήρυξης Mini Market Επαναληπτική Περίληψη διακήρυξης Mini Market

hot!
Date added: 06/17/2016
Date modified: 06/17/2016
Filesize: 118.25 kB
Downloads: 1005

Επαναληπτική Περίληψη διακήρυξης Mini Market

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS