ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu04062020

LAST_UPDATEThu, 28 May 2020 11am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου 2017 Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου 2017

hot!
Date added: 06/21/2017
Date modified: 06/21/2017
Filesize: 125.14 kB
Downloads: 1214

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου 2017

Περίληψη διακήρυξης ψησταριάς Περίληψη διακήρυξης ψησταριάς

hot!
Date added: 06/21/2017
Date modified: 06/21/2017
Filesize: 124.18 kB
Downloads: 1204

Περίληψη διακήρυξης ψησταριάς

Περίληψη διακήρυξης OPEN BAR Περίληψη διακήρυξης OPEN BAR

hot!
Date added: 06/21/2017
Date modified: 06/21/2017
Filesize: 126.81 kB
Downloads: 1203

Περίληψη διακήρυξης OPEN BAR

Οδοποιία Δ.Κ. Αμαλιάδας 2017 Οδοποιία Δ.Κ. Αμαλιάδας 2017

hot!
Date added: 06/16/2017
Date modified: 06/16/2017
Filesize: 1.19 MB
Downloads: 1227

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟ για την ανάθεση του έργου «OΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2017», µε προϋπολογισμό 144.500,00 (με Φ.Π.Α και αναθεώρηση), με κωδικό CPV45233140-2.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου) ημέρα Τρίτη   11 / 07 /2017 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.).Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΤΗ

hot!
Date added: 06/16/2017
Date modified: 06/16/2017
Filesize: 1.77 MB
Downloads: 808

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΤΗ». Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Πέμπτη 29-06-2017, ώρα 12.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

    Η υπ’ άριθμ. 16/2017 σχετική Μελέτη.
    Η 14247-2017 Διακήρυξη της συγκεκριμένης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(17PROC001535182)
    Η 14248-2017 Προκήρυξη (ΑΔΑ 7ΣΦ5ΩΡΘ-ΕΤΔ)
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πληροφορίες :
Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Τμήμα ΤΠΕ Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360590 Ζαφειροπουλος Διονύσης (Πληροφορίες για το Τεχνικό Μέρος του Διαγωνισμού)

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

hot!
Date added: 06/16/2017
Date modified: 06/16/2017
Filesize: 1.27 MB
Downloads: 1181

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Πέμπτη 29-06-2017, ώρα 10.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

    Η υπ’ άριθμ. 24/2017 σχετική Μελέτη.
    Η 14250-2017 Διακήρυξη της συγκεκριμένης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(17PROC001534237)
    Η 14251-2017 Προκήρυξη (ΑΔΑ ΨΧΩ9ΩΡΘ-ΤΩΕ)
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πληροφορίες :
Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Διακήρυξη για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας από τον Δήμο Ήλιδας Διακήρυξη για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας από τον Δήμο Ήλιδας

hot!
Date added: 06/13/2017
Date modified: 06/13/2017
Filesize: 325.5 kB
Downloads: 1234

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας από τον Δήμο Ήλιδας προς τρίτους για τη λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) & θέσεων για τοποθέτηση oμπρελών ξαπλωστρών έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2017/2018/2019.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26/06/2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 π. μ. στο Δημοτικό κατάστημα (Φιλικής εταιρείας 6 Αμαλιάδα 2ος όροφος ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26/06/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π. μ. στο Δημοτικό κατάστημα (Φιλικής εταιρείας 6 Αμαλιάδα 2ος όροφος ).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ( κατώτερο μίσθωμα ) ορίζεται ως κάτωθι:

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά 50 € στο σύνολό της και κάθε αντιπροσφορά  ανώτερη τουλάχιστον κατά 100 € στο σύνολό της.

Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ίσου με 1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς.

Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου

hot!
Date added: 05/25/2017
Date modified: 05/31/2017
Filesize: 1.51 MB
Downloads: 1263

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης), για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ», Αριθ. Μελ.: 7/2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου) ημέρα Πέμπτη 08 /06 /2017 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.).

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Κεραμιδιάς, Κρυονερίου Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Κεραμιδιάς, Κρυονερίου

hot!
Date added: 05/25/2017
Date modified: 05/25/2017
Filesize: 1.5 MB
Downloads: 1227

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης), για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», Αριθ. Μελ.: 6 /2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου) ημέρα Πέμπτη 08 / 06 /2017 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.).

«ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2016» «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2016»

hot!
Date added: 04/13/2017
Date modified: 05/03/2017
Filesize: 473.21 kB
Downloads: 1313

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Διακηρύσσει την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2016»
Προϋπολογισμού : 73.800,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου)  ημέρα Τρίτη  9 / 05 / 2017 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.)

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS