ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu23052019

LAST_UPDATETue, 21 May 2019 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

BΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ – ΛΑΤΤΑ – ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΚΛΙΒΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ BΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ – ΛΑΤΤΑ – ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΚΛΙΒΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ

hot!
Date added: 04/06/2017
Date modified: 04/06/2017
Filesize: 1.44 MB
Downloads: 845

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου :

«BΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ – ΛΑΤΤΑ – ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΚΛΙΒΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 582.550,00 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2016 -ΣΑΕΠ 401/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το θεωρημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, οδός Ιπποκράτους 50, ΤΗΛ. 2622.360.571 -576

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη   02 / 05 /2017 και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ίση με 9.395,00 €

Για να κατεβάσετε τα σχεδια του διαγωνισμού πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο:https://www.sendspace.com/file/4grysu

ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΕΦΥΡΑΣ – ΑΥΓΗΣ – ΚΑΜΠΟΥ – ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ, Δ.Ε.ΠΗΝΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΕΦΥΡΑΣ – ΑΥΓΗΣ – ΚΑΜΠΟΥ – ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ, Δ.Ε.ΠΗΝΕΙΑΣ

hot!
Date added: 04/06/2017
Date modified: 04/06/2017
Filesize: 1.42 MB
Downloads: 790

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΕΦΥΡΑΣ – ΑΥΓΗΣ – ΚΑΜΠΟΥ – ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ, Δ.Ε.ΠΗΝΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 303.040,00 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2016 -ΣΑΕΠ 401/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το θεωρημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, οδός Ιπποκράτους 50, ΤΗΛ. 2622.360.571 -576

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 04 / 05 /2017 και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ίση με 4.887,00 €.

Για να κατεβάσετε τα σχεδια του διαγωνισμού πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο: https://www.sendspace.com/file/zdv5fr .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

hot!
Date added: 03/29/2017
Date modified: 03/29/2017
Filesize: 2.18 MB
Downloads: 781

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Τρίτη 11-04-2017, ώρα 11.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

  1. Η υπ’ άριθμ. 08/2017 σχετική Μελέτη.
  2. Η 6945-2017 Διακήρυξη της συγκεκριμένης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (17PROC005992408)
  3. Η 6967-2017 Προκήρυξη (ΑΔΑ 61ΣΓΩΡΘ-7ΗΤ)
  4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πληροφορίες :
Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Τμήμα ΤΠΕ Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360590 Ζαφειροπουλος Διονύσης (Πληροφορίες για το Τεχνικό Μέρος του Διαγωνισμού)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

hot!
Date added: 03/16/2017
Date modified: 03/16/2017
Filesize: 374.72 kB
Downloads: 790

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προμηθευτεί Εφαρμογή Λογισμικού (όπως αναφέρεται στη σχετική Μελέτη) προσκαλεί τον Οικονομικό Φορέα ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ μέχρι την 21-03-2017 , να καταθέσει προσφορά, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις που επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

hot!
Date added: 03/14/2017
Date modified: 03/14/2017
Filesize: 37.9 kB
Downloads: 784

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προμηθευτεί Χημικά Υλικά , προσκαλεί τον Οικονομικό Φορέα ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΙΓΕΩΣ 34, ΠΑΤΡΑ , να καταθέσει προσφορά, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις που επισυνάπτονται.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

hot!
Date added: 03/14/2017
Date modified: 03/14/2017
Filesize: 40.79 kB
Downloads: 756

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ τα οχήματα του Δήμου μέχρι το διάστημα 18-5-2018, προσκαλεί τον Οικονομικό Φορέα «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» , να καταθέσει προσφορά, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις που επισυνάπτονται

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

hot!
Date added: 03/10/2017
Date modified: 03/10/2017
Filesize: 65.16 kB
Downloads: 758

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προμηθευτεί Υλικά Γραφικής Ύλης, προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις που επισυνάπτονται

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ "Ο ΗΛΕΙΟΣ" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ "Ο ΗΛΕΙΟΣ"

hot!
Date added: 03/04/2017
Date modified: 03/04/2017
Filesize: 640.44 kB
Downloads: 787

Το Νομικό Πρόσωπο "Ο ΗΛΕΙΟΣ" ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας εποπτικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.999,98€.


Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 8/03/2017.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ "Ο ΗΛΕΙΟΣ" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ "Ο ΗΛΕΙΟΣ"

hot!
Date added: 03/04/2017
Date modified: 03/04/2017
Filesize: 444.35 kB
Downloads: 774

Το Νομικό Πρόσωπο "Ο ΗΛΕΙΟΣ" ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.999,49€.


Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 8/03/2017.

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικών Δήμου Ήλιδας για ένα(1) έτος Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικών Δήμου Ήλιδας για ένα(1) έτος

hot!
Date added: 02/23/2017
Date modified: 02/24/2017
Filesize: 67.99 kB
Downloads: 765

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS