ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue20082019

LAST_UPDATEWed, 14 Aug 2019 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Εστιατορίου στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Εστιατορίου στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας

hot!
Date added: 05/10/2018
Date modified: 05/10/2018
Filesize: 123.6 kB
Downloads: 573

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Εστιατορίου στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση της Ψησταριάς στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση της Ψησταριάς στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας

hot!
Date added: 05/10/2018
Date modified: 05/10/2018
Filesize: 125.56 kB
Downloads: 584

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση της Ψησταριάς στο χώρο του Κάμπινγκ Κουρούτας Ν. Ηλείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ” ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ”

hot!
Date added: 04/24/2018
Date modified: 05/11/2018
Filesize: 2.04 MB
Downloads: 582

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμαρχος Ήλιδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για τηνανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ & ΝΠ ΑΥΤΟΥ” προϋπολογισμού #273.647,90# ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι αμέσως με τη δημοσίευση του διαγωνισμού στην ανωτέρω πλατφόρμα και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 17/05/2018 και η ώρα λήξης 12:00 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

11/05/2018: Αναρτήθηκε Διευκρίνηση προς Οικονομικούς Φορείς

Πληροφορίες :
Διευθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλ. 2622360582, Γιαννούλης Νικόλαος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ»

hot!
Date added: 04/19/2018
Date modified: 04/19/2018
Filesize: 902.73 kB
Downloads: 589

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια Κάδων Απορριμάτων. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Πέμπτη 03-05-2018, ώρα 11.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

 1. Η σχετική Μελέτη.
 2. Η 8697-2018 Διακήρυξη της συγκεκριμένης προμήθειας (ΑΔΑΜ 18PROC002968652)
 3. Η 8698-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ 64ΔΥΩΡΘ-ΟΧΜ)

Πληροφορίες :
Διευθυνση Καθαριοτητας & Πρασίνου
Τηλ. 2622029712, Δελλής Αθανάσιος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018»

hot!
Date added: 04/19/2018
Date modified: 04/30/2018
Filesize: 1.83 MB
Downloads: 669

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Παρασκευή 04-05-2018, ώρα 11.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

 1. Η σχετική Μελέτη.
 2. Η 8699-2018 Διακήρυξη της συγκεκριμένης προμήθειας (ΑΔΑΜ 18PROC002968892)
 3. Η 8700-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ 6ΘΤΦΩΡΘ-ΣΨ5)
 4. Διευκρίνηση προς Οικονομικούς Φορείς (Αναρτήθηκε 20/04/2018)
 5. Διευκρίνησεις προς Οικονομικούς Φορείς (Αναρτήθηκε 30/04/2018)

Πληροφορίες :
Διευθυνση Καθαριοτητας & Πρασίνου
Τηλ. 2622029712, Δελλής Αθανάσιος

 1. Διευκρίνηση προς Οικονομικούς Φορείς (Αναρτήθηκε 20/04/2018)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ 2(ΔΥΟ) ΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ 2(ΔΥΟ) ΕΤΗ

hot!
Date added: 04/18/2018
Date modified: 04/18/2018
Filesize: 2.17 MB
Downloads: 585

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ 2(ΔΥΟ) ΕΤΗ. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Τρίτη 30-04-2018, ώρα 11.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

 1. Η υπ’ άριθμ. 09/2018 σχετική Μελέτη.
 2. Η 8515-2018 Διακήρυξη της συγκεκριμένης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (18PROC002956904)
 3. Η 8521-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ 7Ν6ΞΩΡΘ-ΧΘΕ)

Πληροφορίες: Τμήμα ΤΠΕ Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360590 Ζαφειροπουλος Διονύσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

hot!
Date added: 04/05/2018
Date modified: 04/05/2018
Filesize: 215.98 kB
Downloads: 637

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου στην τ.κ Κρυονερίου, με σύναψη μισθωτικής σχέσης,  που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.


Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα 16/04/2018 και  ώρα 11.00π.μ. Ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 04/03/2018
Date modified: 04/24/2018
Filesize: 9.52 MB
Downloads: 705

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» µε προϋπολογισμό 1.060.200,00€(με Φ.Π.Α και αναθεώρηση), μεκωδικό CPV [45233140-2]

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/04/2018 ημέρα   Δευτέρα και ώρα 23.59.59

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/04/2018   ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/04/2018:
Ανακοινώνεται  ότι με την υπ΄ αρ. 121/2018  απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας, αποφασίστηκε η ακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό συστήματος 72187  και η μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και της  ηλεκτρονικής αποσφράγισής  τους.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,  ορίστηκε  η 07/05/2018  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 23.59.59.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών, ορίστηκε  η 10/05/2018   ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10.00.00.
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μεταφέρεται στον αύξοντα αριθμό συστήματος 72797.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια μέχρι δύο (2) μηνών Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια μέχρι δύο (2) μηνών

hot!
Date added: 12/20/2017
Date modified: 12/20/2017
Filesize: 380.23 kB
Downloads: 719

Ο Δήμος Ήλιδας ύστερα από την 444/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας (ΑΔΑ: 7ΦΡΙΩΡΘ-Β2Χ) και την 309490/12.12.2017 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΗΤ5ΟΡ1Φ-ΡΞΧ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια μέχρι δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια του εξοπλισμού για το έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας» Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια του εξοπλισμού για το έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας»

hot!
Date added: 12/07/2017
Date modified: 12/07/2017
Filesize: 1.47 MB
Downloads: 724

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ   ΗΛΙΔΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής ανά μονάδα, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο με τίτλο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 15/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του Δήμου Ήλιδας, την υπ' αριθμόν 265/2017 (ΑΔΑ: 756ΤΩΡΘ-ΞΕΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο : “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας”», την υπ’ αριθμόν  278/2017 (ΑΔΑ: 66ΥΠΩΡΘ-ΩΓ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας με τίτλο: «Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, της μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών, της διάθεσης πίστωσης, τον καθορισμό όρων του διαγωνισμού, την συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων του υπό σύσταση διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Νομού Ηλείας».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 905.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 730.000,00 €   πλέον ΦΠΑ (24%) 175.200,00 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 08-12-2017 και ώρα 13:00. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 30-01-¬2018 και ώρα 13:00.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS