ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 43η Συνεδρίαση Τακτική 29-12-2016 (327-339)

43η Συνεδρίαση Τακτική 29-12-2016 (327-339)

43η Συνεδρίαση Τακτική 29-12-2016 (327-339)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

337 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή της εταιρείας Ζώη Γ. Λευκοφρύδου & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Δήμου 337 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή της εταιρείας Ζώη Γ. Λευκοφρύδου & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Δήμου

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 129.66 kB
Downloads: 1443

337 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή της εταιρείας Ζώη Γ. Λευκοφρύδου & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Δήμου

338 - Έγκριση διάθεση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου 338 - Έγκριση διάθεση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 157.37 kB
Downloads: 1435

338 - Έγκριση διάθεση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου

336 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου 336 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 130.95 kB
Downloads: 1430

336 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου

339 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εξέταση προσφυγής κατά της 361'16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 339 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εξέταση προσφυγής κατά της 361'16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 142.76 kB
Downloads: 1424

339 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εξέταση προσφυγής κατά της 361'16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

334 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή αγωγού ύδρευσης και παροχών στα Λαβδέικα Σωστίου 334 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή αγωγού ύδρευσης και παροχών στα Λαβδέικα Σωστίου

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 130.59 kB
Downloads: 1405

334 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή αγωγού ύδρευσης και παροχών στα Λαβδέικα Σωστίου

333 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή μεταλλικών σωληνώσεων τροφοδοσίας νερού Καρδαμά 333 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή μεταλλικών σωληνώσεων τροφοδοσίας νερού Καρδαμά

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 130.64 kB
Downloads: 1383

333 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή μεταλλικών σωληνώσεων τροφοδοσίας νερού Καρδαμά

331 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή δεξαμενής ύδρευσης Γερακίου 331 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή δεξαμενής ύδρευσης Γερακίου

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 131.31 kB
Downloads: 1381

331 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή δεξαμενής ύδρευσης Γερακίου

330 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 330 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 149.2 kB
Downloads: 1357

330 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

335 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου κινητήρα  γεώτρησης Σαβαλίων 335 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου κινητήρα γεώτρησης Σαβαλίων

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 131.24 kB
Downloads: 1355

335 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου κινητήρα  γεώτρησης Σαβαλίων

332 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή αγωγού ύδρευσης και βάνας καθαρισμού στον Αγ. Δημήτριο 332 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή αγωγού ύδρευσης και βάνας καθαρισμού στον Αγ. Δημήτριο

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 130.1 kB
Downloads: 1349

332 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή αγωγού ύδρευσης και βάνας καθαρισμού στον Αγ. Δημήτριο

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS