ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 42η Συνεδρίαση Τακτική 19-12-2016 (319-326)

42η Συνεδρίαση Τακτική 19-12-2016 (319-326)

42η Συνεδρίαση Τακτική 19-12-2016 (319-326)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

326 - Επί εγγράφου δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Γεωργουλή Αλέξανδρου 326 - Επί εγγράφου δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Γεωργουλή Αλέξανδρου

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 162.29 kB
Downloads: 1442

326 - Επί εγγράφου δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Γεωργουλή Αλέξανδρου

325 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης επιπρόσθετης αμοιβής δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Καραγιάννη Δημήτριου 325 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης επιπρόσθετης αμοιβής δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Καραγιάννη Δημήτριου

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 128.61 kB
Downloads: 1384

325 - Αίτημα έγκρισης δαπάνης επιπρόσθετης αμοιβής δικηγόρου Αμαλιάδας κ. Καραγιάννη Δημήτριου

324 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχων κ.κ. Παναγιωτάρα Δημήτριου & Χριστοφόρου Ευάγγελου 324 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχων κ.κ. Παναγιωτάρα Δημήτριου & Χριστοφόρου Ευάγγελου

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 132.75 kB
Downloads: 1483

324 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχων κ.κ. Παναγιωτάρα Δημήτριου & Χριστοφόρου Ευάγγελου

323 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 323 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 149.07 kB
Downloads: 1449

323 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

322 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 322 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 178.09 kB
Downloads: 1437

322 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

320 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ήλιδας ως καθολικό διάδοχο του Δήμου Αμαλιάδας 320 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ήλιδας ως καθολικό διάδοχο του Δήμου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 131.12 kB
Downloads: 1471

320 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ήλιδας ως καθολικό διάδοχο του Δήμου Αμαλιάδας

319 - Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» Δήμου Ήλιδας, λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης 319 - Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» Δήμου Ήλιδας, λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης

hot!
Date added: 12/30/2016
Date modified: 12/30/2016
Filesize: 133.71 kB
Downloads: 1450

319 - Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» Δήμου Ήλιδας, λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS