ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat03062023

LAST_UPDATEWed, 31 May 2023 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 41η Συνεδρίαση Τακτική 13-12-2016 (307-318)

41η Συνεδρίαση Τακτική 13-12-2016 (307-318)

41η Συνεδρίαση Τακτική 13-12-2016 (307-318)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

318 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου. 318 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου.

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 130.91 kB
Downloads: 1420

318 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου.

317 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών - κατάθεση προσθηκών του Δήμου. 317 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών - κατάθεση προσθηκών του Δήμου.

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 130.07 kB
Downloads: 1405

317 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών - κατάθεση προσθηκών του Δήμου.

315 - Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Διαγράμμιση χώρου Λαϊκής Αγοράς. 315 - Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Διαγράμμιση χώρου Λαϊκής Αγοράς.

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 162.08 kB
Downloads: 1376

315 - Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Διαγράμμιση χώρου Λαϊκής Αγοράς.

314 - Ανάκληση της υπ. αρ. 50'2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 314 - Ανάκληση της υπ. αρ. 50'2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 143.3 kB
Downloads: 1372

314 - Ανάκληση της υπ. αρ. 50'2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

307 - Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γραφείων & ηλεκτρονικών υπολογιστών από Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 307 - Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γραφείων & ηλεκτρονικών υπολογιστών από Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 130.95 kB
Downloads: 1367

307 - Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γραφείων & ηλεκτρονικών υπολογιστών από Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

310 - Λήψη απόφασης μετά το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας  των ΟΤΑ 310 - Λήψη απόφασης μετά το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 288.18 kB
Downloads: 1338

310 - Λήψη απόφασης μετά το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας  των ΟΤΑ

311 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 311 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 169.71 kB
Downloads: 1337

311 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

308 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση κεντρικού αγωγού δικτύου ύδρευσης & παροχών Τ.Κ. Σαβαλίων 308 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση κεντρικού αγωγού δικτύου ύδρευσης & παροχών Τ.Κ. Σαβαλίων

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 131.78 kB
Downloads: 1327

308 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση κεντρικού αγωγού δικτύου ύδρευσης & παροχών Τ.Κ. Σαβαλίων

309 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος & σωληνώσεων οικισμού Κολοκυθά Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου 309 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος & σωληνώσεων οικισμού Κολοκυθά Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 131.79 kB
Downloads: 1327

309 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος & σωληνώσεων οικισμού Κολοκυθά Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

312 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 312 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 163.26 kB
Downloads: 1319

312 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS