ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 41η Συνεδρίαση Τακτική 13-12-2016 (307-318)

41η Συνεδρίαση Τακτική 13-12-2016 (307-318)

41η Συνεδρίαση Τακτική 13-12-2016 (307-318)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

318 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου. 318 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου.

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 130.91 kB
Downloads: 1449

318 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου.

317 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών - κατάθεση προσθηκών του Δήμου. 317 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών - κατάθεση προσθηκών του Δήμου.

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 130.07 kB
Downloads: 1442

317 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγών - κατάθεση προσθηκών του Δήμου.

315 - Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Διαγράμμιση χώρου Λαϊκής Αγοράς. 315 - Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Διαγράμμιση χώρου Λαϊκής Αγοράς.

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 162.08 kB
Downloads: 1412

315 - Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Διαγράμμιση χώρου Λαϊκής Αγοράς.

314 - Ανάκληση της υπ. αρ. 50'2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 314 - Ανάκληση της υπ. αρ. 50'2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 143.3 kB
Downloads: 1405

314 - Ανάκληση της υπ. αρ. 50'2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

312 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 312 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 163.26 kB
Downloads: 1348

312 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

311 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 311 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 169.71 kB
Downloads: 1370

311 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

310 - Λήψη απόφασης μετά το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας  των ΟΤΑ 310 - Λήψη απόφασης μετά το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 288.18 kB
Downloads: 1366

310 - Λήψη απόφασης μετά το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας  των ΟΤΑ

309 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος & σωληνώσεων οικισμού Κολοκυθά Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου 309 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος & σωληνώσεων οικισμού Κολοκυθά Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 131.79 kB
Downloads: 1353

309 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος & σωληνώσεων οικισμού Κολοκυθά Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

308 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση κεντρικού αγωγού δικτύου ύδρευσης & παροχών Τ.Κ. Σαβαλίων 308 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση κεντρικού αγωγού δικτύου ύδρευσης & παροχών Τ.Κ. Σαβαλίων

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 131.78 kB
Downloads: 1360

308 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση κεντρικού αγωγού δικτύου ύδρευσης & παροχών Τ.Κ. Σαβαλίων

307 - Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γραφείων & ηλεκτρονικών υπολογιστών από Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 307 - Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γραφείων & ηλεκτρονικών υπολογιστών από Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

hot!
Date added: 12/28/2016
Date modified: 12/28/2016
Filesize: 130.95 kB
Downloads: 1403

307 - Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γραφείων & ηλεκτρονικών υπολογιστών από Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS