ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon29052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 39η Συνεδρίαση Τακτική 21-11-2016 (285-295)

39η Συνεδρίαση Τακτική 21-11-2016 (285-295)

39η Συνεδρίαση Τακτική 21-11-2016 (285-295)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

285 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ 285 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

hot!
Date added: 11/29/2016
Date modified: 11/29/2016
Filesize: 168.84 kB
Downloads: 1476

285 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

286 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Λάττα 286 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Λάττα

hot!
Date added: 11/29/2016
Date modified: 11/29/2016
Filesize: 82.11 kB
Downloads: 1448

286 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Λάττα

287 - Διορισμός δικηγόρου σε υποθέσεις κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου 287 - Διορισμός δικηγόρου σε υποθέσεις κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

hot!
Date added: 11/29/2016
Date modified: 11/29/2016
Filesize: 82.48 kB
Downloads: 1468

287 - Διορισμός δικηγόρου σε υποθέσεις κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

289 - Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 289 - Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

hot!
Date added: 11/29/2016
Date modified: 11/29/2016
Filesize: 139.18 kB
Downloads: 1470

289 - Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

290 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016. 290 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016.

hot!
Date added: 11/29/2016
Date modified: 11/29/2016
Filesize: 183.49 kB
Downloads: 1486

290 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016.

291 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 291 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 11/29/2016
Date modified: 11/29/2016
Filesize: 105.36 kB
Downloads: 1441

291 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

293 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή αγωγού ύδρευσης και παροχών στη Μαραθιά Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας 293 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή αγωγού ύδρευσης και παροχών στη Μαραθιά Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 11/29/2016
Date modified: 11/29/2016
Filesize: 82.61 kB
Downloads: 1401

293 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την επισκευή αγωγού ύδρευσης και παροχών στη Μαραθιά Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας

294 - Διορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει  εισήγησης Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 294 - Διορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει εισήγησης Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου

hot!
Date added: 11/29/2016
Date modified: 11/29/2016
Filesize: 114.01 kB
Downloads: 1494

294 - Διορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει  εισήγησης Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου

295 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας κατά του Δήμου 295 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας κατά του Δήμου

hot!
Date added: 11/29/2016
Date modified: 11/29/2016
Filesize: 80.54 kB
Downloads: 1440

295 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκαση αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας κατά του Δήμου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS