ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon29052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 36η Συνεδρίαση Κατεπείγουσα 27-10-2016 (269-273)

36η Συνεδρίαση Κατεπείγουσα 27-10-2016 (269-273)

36η Συνεδρίαση Κατεπείγουσα 27-10-2016 (269-273)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

269 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την ανάθεση υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 27'2016) 269 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την ανάθεση υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 27'2016)

hot!
Date added: 10/31/2016
Date modified: 10/31/2016
Filesize: 186.39 kB
Downloads: 1395

269 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την ανάθεση υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 27'2016)

270 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 28'2016) 270 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 28'2016)

hot!
Date added: 10/31/2016
Date modified: 10/31/2016
Filesize: 180.24 kB
Downloads: 1405

270 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 28'2016)

271 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας από την θεομηνία στις 22-10-2016 στην Τ.Κ Καλυβίων Ήλιδας (Αρ. Τεύχους 29'2016) 271 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας από την θεομηνία στις 22-10-2016 στην Τ.Κ Καλυβίων Ήλιδας (Αρ. Τεύχους 29'2016)

hot!
Date added: 10/31/2016
Date modified: 10/31/2016
Filesize: 179.51 kB
Downloads: 1595

271 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας από την θεομηνία στις 22-10-2016 στην Τ.Κ Καλυβίων Ήλιδας (Αρ. Τεύχους 29'2016)

272 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 31'2016) 272 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 31'2016)

hot!
Date added: 10/31/2016
Date modified: 10/31/2016
Filesize: 180.89 kB
Downloads: 1434

272 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 31'2016)

273 - Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 110.554,49€ για Φ.Π.Α εξόδων αγορών παγίων -απόδοση ΦΠΑ 273 - Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 110.554,49€ για Φ.Π.Α εξόδων αγορών παγίων -απόδοση ΦΠΑ

hot!
Date added: 10/31/2016
Date modified: 10/31/2016
Filesize: 135.48 kB
Downloads: 1423

273 - Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 110.554,49€ για Φ.Π.Α εξόδων αγορών παγίων -απόδοση ΦΠΑ

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS