ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue26092023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 36η Συνεδρίαση Κατεπείγουσα 27-10-2016 (269-273)

36η Συνεδρίαση Κατεπείγουσα 27-10-2016 (269-273)

36η Συνεδρίαση Κατεπείγουσα 27-10-2016 (269-273)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

273 - Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 110.554,49€ για Φ.Π.Α εξόδων αγορών παγίων -απόδοση ΦΠΑ 273 - Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 110.554,49€ για Φ.Π.Α εξόδων αγορών παγίων -απόδοση ΦΠΑ

hot!
Date added: 10/31/2016
Date modified: 10/31/2016
Filesize: 135.48 kB
Downloads: 1458

273 - Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 110.554,49€ για Φ.Π.Α εξόδων αγορών παγίων -απόδοση ΦΠΑ

272 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 31'2016) 272 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 31'2016)

hot!
Date added: 10/31/2016
Date modified: 10/31/2016
Filesize: 180.89 kB
Downloads: 1454

272 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 31'2016)

271 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας από την θεομηνία στις 22-10-2016 στην Τ.Κ Καλυβίων Ήλιδας (Αρ. Τεύχους 29'2016) 271 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας από την θεομηνία στις 22-10-2016 στην Τ.Κ Καλυβίων Ήλιδας (Αρ. Τεύχους 29'2016)

hot!
Date added: 10/31/2016
Date modified: 10/31/2016
Filesize: 179.51 kB
Downloads: 1623

271 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας από την θεομηνία στις 22-10-2016 στην Τ.Κ Καλυβίων Ήλιδας (Αρ. Τεύχους 29'2016)

270 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 28'2016) 270 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 28'2016)

hot!
Date added: 10/31/2016
Date modified: 10/31/2016
Filesize: 180.24 kB
Downloads: 1430

270 - Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 22-10-2016 (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 28'2016)

269 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την ανάθεση υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 27'2016) 269 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την ανάθεση υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 27'2016)

hot!
Date added: 10/31/2016
Date modified: 10/31/2016
Filesize: 186.39 kB
Downloads: 1418

269 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την ανάθεση υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρ. Τεύχους Τεχνικής Υπηρεσίας 27'2016)

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS