ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 33η Συνεδρίαση Τακτική 3-10-2016 (239-252)

33η Συνεδρίαση Τακτική 3-10-2016 (239-252)

33η Συνεδρίαση Τακτική 3-10-2016 (239-252)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

239 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 239 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 99.46 kB
Downloads: 1157

239 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

240 - Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γραφείων από Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 240 - Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γραφείων από Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 169.62 kB
Downloads: 1150

240 - Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού γραφείων από Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

241 - Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών σε έργο από ανωτέρα βία της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3669'08 241 - Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών σε έργο από ανωτέρα βία της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3669'08

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 82.59 kB
Downloads: 1150

241 - Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών σε έργο από ανωτέρα βία της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3669'08

242 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 15 Hp στην Τ.Κ. Κέντρου 242 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 15 Hp στην Τ.Κ. Κέντρου

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 131.23 kB
Downloads: 1467

242 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 15 Hp στην Τ.Κ. Κέντρου

243 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου οδού Μεσολογγίου 243 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου οδού Μεσολογγίου

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 130.49 kB
Downloads: 1442

243 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου οδού Μεσολογγίου

244 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 20 Hp στο Βελανίδι Πηνείας ς 244 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 20 Hp στο Βελανίδι Πηνείας ς

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 129.85 kB
Downloads: 1429

244 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 20 Hp στο Βελανίδι Πηνείας ς

245 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Δαφνιώτισσας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 245 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Δαφνιώτισσας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 128.41 kB
Downloads: 1428

245 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Δαφνιώτισσας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

246 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για τηνπρομήθεια υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων 3,0Hp λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 246 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για τηνπρομήθεια υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων 3,0Hp λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 130.78 kB
Downloads: 1374

246 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για τηνπρομήθεια υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων 3,0Hp λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

247 - Αντικατάσταση πληρεξουσίου δικηγόρου στη διερεύνηση νομιμότητας πληρωμής δαπάνης κληρονόμου Καραθανάση Γεωργίου 247 - Αντικατάσταση πληρεξουσίου δικηγόρου στη διερεύνηση νομιμότητας πληρωμής δαπάνης κληρονόμου Καραθανάση Γεωργίου

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 157.48 kB
Downloads: 1443

247 - Αντικατάσταση πληρεξουσίου δικηγόρου στη διερεύνηση νομιμότητας πληρωμής δαπάνης κληρονόμου Καραθανάση Γεωργίου

248 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει της αρ. πρωτ. 2603'19-9-2016 εισήγησης της Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών 248 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει της αρ. πρωτ. 2603'19-9-2016 εισήγησης της Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 164.58 kB
Downloads: 1384

248 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει της αρ. πρωτ. 2603'19-9-2016 εισήγησης της Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS