ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 33η Συνεδρίαση Τακτική 3-10-2016 (239-252)

33η Συνεδρίαση Τακτική 3-10-2016 (239-252)

33η Συνεδρίαση Τακτική 3-10-2016 (239-252)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

252 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Κων. Αναγνωστόπουλου κατά του Δήμου 252 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Κων. Αναγνωστόπουλου κατά του Δήμου

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 80.47 kB
Downloads: 1437

252 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Κων. Αναγνωστόπουλου κατά του Δήμου

251 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκασης έφεσης Κων. Κάππου κατά του Δήμου 251 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκασης έφεσης Κων. Κάππου κατά του Δήμου

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 130.9 kB
Downloads: 1407

251 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εκδίκασης έφεσης Κων. Κάππου κατά του Δήμου

249 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή νομικής υπεράσπισης υπαλλήλου Δήμου Ήλιδας κ. Λυκούση Ιωάννη 249 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή νομικής υπεράσπισης υπαλλήλου Δήμου Ήλιδας κ. Λυκούση Ιωάννη

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 154.45 kB
Downloads: 1395

249 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή νομικής υπεράσπισης υπαλλήλου Δήμου Ήλιδας κ. Λυκούση Ιωάννη

248 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει της αρ. πρωτ. 2603'19-9-2016 εισήγησης της Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών 248 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει της αρ. πρωτ. 2603'19-9-2016 εισήγησης της Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 164.58 kB
Downloads: 1417

248 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης βάσει της αρ. πρωτ. 2603'19-9-2016 εισήγησης της Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών

247 - Αντικατάσταση πληρεξουσίου δικηγόρου στη διερεύνηση νομιμότητας πληρωμής δαπάνης κληρονόμου Καραθανάση Γεωργίου 247 - Αντικατάσταση πληρεξουσίου δικηγόρου στη διερεύνηση νομιμότητας πληρωμής δαπάνης κληρονόμου Καραθανάση Γεωργίου

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 157.48 kB
Downloads: 1475

247 - Αντικατάσταση πληρεξουσίου δικηγόρου στη διερεύνηση νομιμότητας πληρωμής δαπάνης κληρονόμου Καραθανάση Γεωργίου

246 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για τηνπρομήθεια υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων 3,0Hp λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 246 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για τηνπρομήθεια υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων 3,0Hp λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 130.78 kB
Downloads: 1415

246 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για τηνπρομήθεια υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων 3,0Hp λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

245 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Δαφνιώτισσας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 245 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Δαφνιώτισσας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 128.41 kB
Downloads: 1457

245 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Δαφνιώτισσας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

244 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 20 Hp στο Βελανίδι Πηνείας ς 244 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 20 Hp στο Βελανίδι Πηνείας ς

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 129.85 kB
Downloads: 1463

244 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 20 Hp στο Βελανίδι Πηνείας ς

243 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου οδού Μεσολογγίου 243 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου οδού Μεσολογγίου

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 130.49 kB
Downloads: 1475

243 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου οδού Μεσολογγίου

242 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 15 Hp στην Τ.Κ. Κέντρου 242 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 15 Hp στην Τ.Κ. Κέντρου

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 131.23 kB
Downloads: 1505

242 - Έγκριση απόφασης Δημάρχου Ήλιδας για την αντικατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 15 Hp στην Τ.Κ. Κέντρου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS