ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 29η Συνεδρίαση Τακτική 5-9-2016 (217-224)

29η Συνεδρίαση Τακτική 5-9-2016 (217-224)

29η Συνεδρίαση Τακτική 5-9-2016 (217-224)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

218 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 (ορθή επανάληψη) 218 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 (ορθή επανάληψη)

hot!
Date added: 10/17/2016
Date modified: 10/17/2016
Filesize: 150.09 kB
Downloads: 1441

218 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 (ορθή επανάληψη)

219 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων δήμου Ήλιδας 219 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 09/14/2016
Date modified: 09/14/2016
Filesize: 213.13 kB
Downloads: 1433

219 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων δήμου Ήλιδας

224 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Αναπλάσεις Τ.Κ. Σαβαλίων 224 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Αναπλάσεις Τ.Κ. Σαβαλίων

hot!
Date added: 09/07/2016
Date modified: 09/07/2016
Filesize: 161.38 kB
Downloads: 1442

224 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Αναπλάσεις Τ.Κ. Σαβαλίων

221 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20646'18-08-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 221 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20646'18-08-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 09/07/2016
Date modified: 09/07/2016
Filesize: 130.54 kB
Downloads: 1489

221 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20646'18-08-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

220 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19012'01-08-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 220 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19012'01-08-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 09/07/2016
Date modified: 09/07/2016
Filesize: 132 kB
Downloads: 1444

220 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19012'01-08-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

218 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 218 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 09/07/2016
Date modified: 09/07/2016
Filesize: 148.81 kB
Downloads: 1424

218 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

217 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 217 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 09/05/2016
Date modified: 09/05/2016
Filesize: 149.99 kB
Downloads: 1429

217 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS