ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue26092023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 28η Συνεδρίαση Τακτική 5-8-2016 (205-216)

28η Συνεδρίαση Τακτική 5-8-2016 (205-216)

28η Συνεδρίαση Τακτική 5-8-2016 (205-216)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

212 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 212 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

hot!
Date added: 09/02/2016
Date modified: 09/02/2016
Filesize: 132.86 kB
Downloads: 1440

212 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

216 - Παράταση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση Πολυχώρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας 216 - Παράταση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση Πολυχώρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 08/22/2016
Date modified: 08/22/2016
Filesize: 110.14 kB
Downloads: 1515

216 - Παράταση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση Πολυχώρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας

214 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 214 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 08/22/2016
Date modified: 08/22/2016
Filesize: 138.63 kB
Downloads: 1479

214 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

213 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 213 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 08/22/2016
Date modified: 08/22/2016
Filesize: 99.33 kB
Downloads: 1487

213 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

211 - Συμπλήρωση της 136'2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 211 - Συμπλήρωση της 136'2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

hot!
Date added: 08/22/2016
Date modified: 08/22/2016
Filesize: 185.35 kB
Downloads: 1487

211 - Συμπλήρωση της 136'2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

209 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17852'19-07-2016 απόφασης Δημάρχου 209 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17852'19-07-2016 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 08/22/2016
Date modified: 08/22/2016
Filesize: 131.31 kB
Downloads: 1430

209 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17852'19-07-2016 απόφασης Δημάρχου

208 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18642'27-07-2016 απόφασης Δημάρχου 208 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18642'27-07-2016 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 08/22/2016
Date modified: 08/22/2016
Filesize: 131.14 kB
Downloads: 1443

208 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18642'27-07-2016 απόφασης Δημάρχου

207 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18639'27-07-2016 απόφασης Δημάρχου 207 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18639'27-07-2016 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 08/22/2016
Date modified: 08/22/2016
Filesize: 132.66 kB
Downloads: 1539

207 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18639'27-07-2016 απόφασης Δημάρχου

206 - Διορισμός δικηγόρου στην αγωγή εταιρείας ΄ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.΄ κατά του Δήμου 206 - Διορισμός δικηγόρου στην αγωγή εταιρείας ΄ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.΄ κατά του Δήμου

hot!
Date added: 08/22/2016
Date modified: 08/22/2016
Filesize: 129.78 kB
Downloads: 1513

206 - Διορισμός δικηγόρου στην αγωγή εταιρείας ΄ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.΄ κατά του Δήμου

205 - Διορισμός δικηγόρου στην αγωγή Θεοδώρας & Διονυσίας Κωστοπούλου κατά του Δήμου 205 - Διορισμός δικηγόρου στην αγωγή Θεοδώρας & Διονυσίας Κωστοπούλου κατά του Δήμου

hot!
Date added: 08/22/2016
Date modified: 08/22/2016
Filesize: 129.02 kB
Downloads: 1514

205 - Διορισμός δικηγόρου στην αγωγή Θεοδώρας & Διονυσίας Κωστοπούλου κατά του Δήμου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS