ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat03062023

LAST_UPDATEWed, 31 May 2023 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 24η Συνεδρίαση Τακτική 8-7-2016 (172-184)

24η Συνεδρίαση Τακτική 8-7-2016 (172-184)

24η Συνεδρίαση Τακτική 8-7-2016 (172-184)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

172 - Έκπτωση πλειοδότη διαγωνισμού εστιατορίου Κάμπινγκ Κουρούτας 172 - Έκπτωση πλειοδότη διαγωνισμού εστιατορίου Κάμπινγκ Κουρούτας

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 156.7 kB
Downloads: 1161

172 - Έκπτωση πλειοδότη διαγωνισμού εστιατορίου Κάμπινγκ Κουρούτας

174 - Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών ενός έτους 174 - Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών ενός έτους

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 318.6 kB
Downloads: 1141

174 - Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών ενός έτους

175 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια γάλακτος για χορήγηση σε υπαλλήλους 175 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια γάλακτος για χορήγηση σε υπαλλήλους

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 297.48 kB
Downloads: 1420

175 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια γάλακτος για χορήγηση σε υπαλλήλους

176 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 855'2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών 176 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 855'2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 129.45 kB
Downloads: 1393

176 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 855'2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών

177 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις δηλώσεις κατασχέσεως γραφείων μελετών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ 177 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις δηλώσεις κατασχέσεως γραφείων μελετών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 129.75 kB
Downloads: 1396

177 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις δηλώσεις κατασχέσεως γραφείων μελετών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ

178 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 178 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 113.46 kB
Downloads: 1532

178 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

179 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 179 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 146.77 kB
Downloads: 1440

179 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

180 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14400'16-06-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 180 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14400'16-06-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 133.02 kB
Downloads: 1455

180 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14400'16-06-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

181 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15103'23-06-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 181 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15103'23-06-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 07/13/2016
Date modified: 07/13/2016
Filesize: 131.7 kB
Downloads: 1434

181 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15103'23-06-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS