ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue03102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 23η Συνεδρίαση Τακτική 27-6-2016 (157-171)

23η Συνεδρίαση Τακτική 27-6-2016 (157-171)

23η Συνεδρίαση Τακτική 27-6-2016 (157-171)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

157 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού της υπηρεσίας Διαχείριση Εκτυπώσεων για ένα έτος 157 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού της υπηρεσίας Διαχείριση Εκτυπώσεων για ένα έτος

hot!
Date added: 07/05/2016
Date modified: 07/05/2016
Filesize: 185.37 kB
Downloads: 1245

157 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού της υπηρεσίας Διαχείριση Εκτυπώσεων για ένα έτος

158 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις διαταγές πληρωμής γραφείων μελετών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 158 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις διαταγές πληρωμής γραφείων μελετών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

hot!
Date added: 07/05/2016
Date modified: 07/05/2016
Filesize: 133.19 kB
Downloads: 1228

158 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις διαταγές πληρωμής γραφείων μελετών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

162 - Ανάθεση εκπόνησης μελέτης Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων 162 - Ανάθεση εκπόνησης μελέτης Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων

hot!
Date added: 07/05/2016
Date modified: 07/05/2016
Filesize: 86.25 kB
Downloads: 1194

162 - Ανάθεση εκπόνησης μελέτης Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων

159 - Ανάθεση εκπόνησης Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης κατασκευής έξυπνου δικτύου ύδρευσης Δήμου Ήλιδας 159 - Ανάθεση εκπόνησης Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης κατασκευής έξυπνου δικτύου ύδρευσης Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 07/05/2016
Date modified: 07/05/2016
Filesize: 136.41 kB
Downloads: 1193

159 - Ανάθεση εκπόνησης Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης κατασκευής έξυπνου δικτύου ύδρευσης Δήμου Ήλιδας

161 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 161 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 07/05/2016
Date modified: 07/05/2016
Filesize: 149.78 kB
Downloads: 1153

161 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS