ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 19η Συνεδρίαση Τακτική 1-6-2016 (123-142)

19η Συνεδρίαση Τακτική 1-6-2016 (123-142)

19η Συνεδρίαση Τακτική 1-6-2016 (123-142)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

140 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατά πορίσματος 140 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατά πορίσματος

hot!
Date added: 07/07/2016
Date modified: 07/07/2016
Filesize: 199.43 kB
Downloads: 1444

140 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατά πορίσματος

142 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης στην αίτηση θεραπείας της Αναστασίας Οικονομοπούλου 142 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης στην αίτηση θεραπείας της Αναστασίας Οικονομοπούλου

hot!
Date added: 06/09/2016
Date modified: 06/09/2016
Filesize: 147.89 kB
Downloads: 1431

142 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης στην αίτηση θεραπείας της Αναστασίας Οικονομοπούλου

141 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης στην εξώδικη δήλωση του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού 141 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης στην εξώδικη δήλωση του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού

hot!
Date added: 06/09/2016
Date modified: 06/09/2016
Filesize: 149.01 kB
Downloads: 1461

141 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης στην εξώδικη δήλωση του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού

139 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία Διαχείριση εκτυπώσεων 2016, ορισμός Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 139 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία Διαχείριση εκτυπώσεων 2016, ορισμός Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού

hot!
Date added: 06/09/2016
Date modified: 06/09/2016
Filesize: 346.2 kB
Downloads: 1464

139 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία Διαχείριση εκτυπώσεων 2016, ορισμός Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού

138 - Διατύπωση απόψεων επιτροπής διαγωνισμού του έργου Οδοποιία Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχαίας Ήλιδας, Αγίου Δημητρίου 138 - Διατύπωση απόψεων επιτροπής διαγωνισμού του έργου Οδοποιία Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχαίας Ήλιδας, Αγίου Δημητρίου

hot!
Date added: 06/09/2016
Date modified: 06/09/2016
Filesize: 79.71 kB
Downloads: 1462

138 - Διατύπωση απόψεων επιτροπής διαγωνισμού του έργου Οδοποιία Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχαίας Ήλιδας, Αγίου Δημητρίου

137 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας Καθαρισμός και Αποκατάσταση χειμάρρων-ρεμάτων 137 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας Καθαρισμός και Αποκατάσταση χειμάρρων-ρεμάτων

hot!
Date added: 06/09/2016
Date modified: 06/09/2016
Filesize: 181.59 kB
Downloads: 1504

137 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας Καθαρισμός και Αποκατάσταση χειμάρρων-ρεμάτων

136 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση Πολυχώρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας 136 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση Πολυχώρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 06/09/2016
Date modified: 06/09/2016
Filesize: 168.2 kB
Downloads: 1477

136 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση Πολυχώρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας

135 - Αποδοχή δωρεάς Ενημερωτικών Πινακίδων για το Δήμο από την εταιρεία MΟΝΤΑΝΑ-G.M. 135 - Αποδοχή δωρεάς Ενημερωτικών Πινακίδων για το Δήμο από την εταιρεία MΟΝΤΑΝΑ-G.M.

hot!
Date added: 06/09/2016
Date modified: 06/09/2016
Filesize: 143.96 kB
Downloads: 1599

135 - Αποδοχή δωρεάς Ενημερωτικών Πινακίδων για το Δήμο από την εταιρεία MΟΝΤΑΝΑ-G.M.

134 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 134 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 06/09/2016
Date modified: 06/09/2016
Filesize: 153.73 kB
Downloads: 1451

134 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

133 - Παράταση υπογραφής σύμβασης με Προσωρινό Ανάδοχο του έργου Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας 133 - Παράταση υπογραφής σύμβασης με Προσωρινό Ανάδοχο του έργου Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας

hot!
Date added: 06/09/2016
Date modified: 06/09/2016
Filesize: 169.64 kB
Downloads: 1491

133 - Παράταση υπογραφής σύμβασης με Προσωρινό Ανάδοχο του έργου Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS