ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue26092023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 15η Συνεδρίαση Τακτική 4-5-2016 (106-112)

15η Συνεδρίαση Τακτική 4-5-2016 (106-112)

15η Συνεδρίαση Τακτική 4-5-2016 (106-112)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

108 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 (ορθή επανάληψη) 108 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 (ορθή επανάληψη)

hot!
Date added: 05/20/2016
Date modified: 05/20/2016
Filesize: 115.94 kB
Downloads: 1469

108 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 (ορθή επανάληψη)

112 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Παναγιώτας χήρας Χρήστου Κυριακοπούλου και λοιπών (συν. 8) κατά του Δήμου 112 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Παναγιώτας χήρας Χρήστου Κυριακοπούλου και λοιπών (συν. 8) κατά του Δήμου

hot!
Date added: 05/06/2016
Date modified: 05/06/2016
Filesize: 81.62 kB
Downloads: 1495

112 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή Παναγιώτας χήρας Χρήστου Κυριακοπούλου και λοιπών (συν. 8) κατά του Δήμου

111 - Διορισμός δικηγόρου σε υποθέσεις κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου 111 - Διορισμός δικηγόρου σε υποθέσεις κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

hot!
Date added: 05/06/2016
Date modified: 05/06/2016
Filesize: 132.88 kB
Downloads: 1480

111 - Διορισμός δικηγόρου σε υποθέσεις κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

110 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8898'14-04-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 110 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8898'14-04-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 05/06/2016
Date modified: 05/06/2016
Filesize: 132.26 kB
Downloads: 1539

110 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8898'14-04-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

109 - Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση του έργου Προμήθεια Πινάκων Μέσης  Τάσης 109 - Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση του έργου Προμήθεια Πινάκων Μέσης Τάσης

hot!
Date added: 05/06/2016
Date modified: 05/06/2016
Filesize: 164.23 kB
Downloads: 1459

109 - Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση του έργου Προμήθεια Πινάκων Μέσης  Τάσης

107 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 107 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 05/06/2016
Date modified: 05/06/2016
Filesize: 142.47 kB
Downloads: 1492

107 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

106 - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων δήμου Ήλιδας 106 - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 05/06/2016
Date modified: 05/06/2016
Filesize: 131.23 kB
Downloads: 1478

106 - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων δήμου Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS