ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue30052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 14η Συνεδρίαση Τακτική 19-4-2016 (96-105)

14η Συνεδρίαση Τακτική 19-4-2016 (96-105)

14η Συνεδρίαση Τακτική 19-4-2016 (96-105)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

96 - Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών διαγωνισμού Κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Νόμου Ηλείας 96 - Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών διαγωνισμού Κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Νόμου Ηλείας

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 246.07 kB
Downloads: 2002

96 - Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών διαγωνισμού Κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Νόμου Ηλείας

99 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και Αποκατάσταση χειμάρρων-ρεμάτων» 99 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και Αποκατάσταση χειμάρρων-ρεμάτων»

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 175.93 kB
Downloads: 1419

99 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και Αποκατάσταση χειμάρρων-ρεμάτων»

105 - Έγκριση άσκησης προσφυγής κατά της αρ. πρωτ. 1532-2016 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περ. 105 - Έγκριση άσκησης προσφυγής κατά της αρ. πρωτ. 1532-2016 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περ.

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 133.65 kB
Downloads: 1412

105 - Έγκριση άσκησης προσφυγής κατά της αρ. πρωτ. 1532-2016 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περ.

102 - Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 102 - Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 171.77 kB
Downloads: 1405

102 - Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού

103 - Επικαιροποίηση της αρ. 340'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 103 - Επικαιροποίηση της αρ. 340'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 157.39 kB
Downloads: 1405

103 - Επικαιροποίηση της αρ. 340'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

100 - Επικαιροποίηση της αρ. 339'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 100 - Επικαιροποίηση της αρ. 339'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 160.67 kB
Downloads: 1404

100 - Επικαιροποίηση της αρ. 339'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

101 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 101 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 137.23 kB
Downloads: 1400

101 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

97 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων 97 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 175.21 kB
Downloads: 1392

97 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων

98 - Διορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δήμου για το έργο Προσθήκη διωρόφου κτιρίου στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α΄ φάση) 98 - Διορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δήμου για το έργο Προσθήκη διωρόφου κτιρίου στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α΄ φάση)

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 132.43 kB
Downloads: 1335

98 - Διορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δήμου για το έργο Προσθήκη διωρόφου κτιρίου στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α΄ φάση)

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS