ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 14η Συνεδρίαση Τακτική 19-4-2016 (96-105)

14η Συνεδρίαση Τακτική 19-4-2016 (96-105)

14η Συνεδρίαση Τακτική 19-4-2016 (96-105)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

105 - Έγκριση άσκησης προσφυγής κατά της αρ. πρωτ. 1532-2016 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περ. 105 - Έγκριση άσκησης προσφυγής κατά της αρ. πρωτ. 1532-2016 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περ.

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 133.65 kB
Downloads: 1444

105 - Έγκριση άσκησης προσφυγής κατά της αρ. πρωτ. 1532-2016 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περ.

103 - Επικαιροποίηση της αρ. 340'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 103 - Επικαιροποίηση της αρ. 340'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 157.39 kB
Downloads: 1440

103 - Επικαιροποίηση της αρ. 340'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

102 - Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 102 - Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 171.77 kB
Downloads: 1438

102 - Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού

101 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 101 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 137.23 kB
Downloads: 1434

101 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

100 - Επικαιροποίηση της αρ. 339'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 100 - Επικαιροποίηση της αρ. 339'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 160.67 kB
Downloads: 1439

100 - Επικαιροποίηση της αρ. 339'2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

99 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και Αποκατάσταση χειμάρρων-ρεμάτων» 99 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και Αποκατάσταση χειμάρρων-ρεμάτων»

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 175.93 kB
Downloads: 1450

99 - Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και Αποκατάσταση χειμάρρων-ρεμάτων»

98 - Διορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δήμου για το έργο Προσθήκη διωρόφου κτιρίου στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α΄ φάση) 98 - Διορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δήμου για το έργο Προσθήκη διωρόφου κτιρίου στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α΄ φάση)

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 132.43 kB
Downloads: 1372

98 - Διορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δήμου για το έργο Προσθήκη διωρόφου κτιρίου στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α΄ φάση)

97 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων 97 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 175.21 kB
Downloads: 1434

97 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων

96 - Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών διαγωνισμού Κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Νόμου Ηλείας 96 - Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών διαγωνισμού Κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Νόμου Ηλείας

hot!
Date added: 04/26/2016
Date modified: 04/26/2016
Filesize: 246.07 kB
Downloads: 2031

96 - Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών διαγωνισμού Κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Νόμου Ηλείας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS