ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun28052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 13η Συνεδρίαση Τακτική 8-4-2016 (76-95)

13η Συνεδρίαση Τακτική 8-4-2016 (76-95)

13η Συνεδρίαση Τακτική 8-4-2016 (76-95)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

76 - Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αμπελοκάμπου 76 - Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αμπελοκάμπου

hot!
Date added: 04/14/2016
Date modified: 04/14/2016
Filesize: 128.73 kB
Downloads: 1155

76 - Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αμπελοκάμπου

77 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7162-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 77 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7162-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 04/14/2016
Date modified: 04/14/2016
Filesize: 134.02 kB
Downloads: 1132

77 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7162-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

78 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.7536-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 78 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.7536-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 04/14/2016
Date modified: 04/14/2016
Filesize: 134.26 kB
Downloads: 1175

78 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.7536-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

79 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.7836-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 79 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.7836-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 04/14/2016
Date modified: 04/14/2016
Filesize: 134.96 kB
Downloads: 1159

79 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ.7836-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

80 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού 80 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού

hot!
Date added: 04/14/2016
Date modified: 04/14/2016
Filesize: 129.99 kB
Downloads: 1164

80 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού

81 - Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού 81 - Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού

hot!
Date added: 04/14/2016
Date modified: 04/14/2016
Filesize: 129.55 kB
Downloads: 1181

81 - Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού

82 - Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής 82 - Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής

hot!
Date added: 04/14/2016
Date modified: 04/14/2016
Filesize: 131.83 kB
Downloads: 1194

82 - Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής

83 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 27'2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας 83 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 27'2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 04/14/2016
Date modified: 04/14/2016
Filesize: 129.76 kB
Downloads: 1180

83 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 27'2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας

84 - Ανάθεση εκπόνησης Γεωτεχνικής μελέτης αποκατάστασης νέας κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη 84 - Ανάθεση εκπόνησης Γεωτεχνικής μελέτης αποκατάστασης νέας κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη

hot!
Date added: 04/14/2016
Date modified: 04/14/2016
Filesize: 136.97 kB
Downloads: 1168

84 - Ανάθεση εκπόνησης Γεωτεχνικής μελέτης αποκατάστασης νέας κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη

85 - Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή οδογέφυρας στην Τ.Κ Λαγανά Δήμου Ήλιδας 85 - Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή οδογέφυρας στην Τ.Κ Λαγανά Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 04/14/2016
Date modified: 04/14/2016
Filesize: 138.66 kB
Downloads: 1196

85 - Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή οδογέφυρας στην Τ.Κ Λαγανά Δήμου Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS