ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed27092023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 12η Συνεδρίαση Τακτική 29-3-2016 (68-75)

12η Συνεδρίαση Τακτική 29-3-2016 (68-75)

12η Συνεδρίαση Τακτική 29-3-2016 (68-75)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

75 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις αγωγές Δημητρόπουλου Γεωργίου κατά του Δήμου 75 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις αγωγές Δημητρόπουλου Γεωργίου κατά του Δήμου

hot!
Date added: 04/07/2016
Date modified: 04/07/2016
Filesize: 128.88 kB
Downloads: 1418

75 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στις αγωγές Δημητρόπουλου Γεωργίου κατά του Δήμου

74 - Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου κατά της 22'2016 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας 74 - Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου κατά της 22'2016 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 04/07/2016
Date modified: 04/07/2016
Filesize: 131.75 kB
Downloads: 1426

74 - Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου κατά της 22'2016 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

73 - Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Αθανασοπούλου Ελένης και Αθανασοπούλου Ζαφειρίας 73 - Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Αθανασοπούλου Ελένης και Αθανασοπούλου Ζαφειρίας

hot!
Date added: 04/07/2016
Date modified: 04/07/2016
Filesize: 175.31 kB
Downloads: 1434

73 - Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας Αθανασοπούλου Ελένης και Αθανασοπούλου Ζαφειρίας

72 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Οδοποιία Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχαίας Ήλιδας, Αγίου Δημητρίου. 72 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Οδοποιία Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχαίας Ήλιδας, Αγίου Δημητρίου.

hot!
Date added: 04/07/2016
Date modified: 04/07/2016
Filesize: 168.57 kB
Downloads: 1524

72 - Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου Οδοποιία Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχαίας Ήλιδας, Αγίου Δημητρίου.

71 - Εισήγηση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη χορήγηση έγκρισης παραχώρησης τάφου 71 - Εισήγηση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη χορήγηση έγκρισης παραχώρησης τάφου

hot!
Date added: 04/07/2016
Date modified: 04/07/2016
Filesize: 183.22 kB
Downloads: 1415

71 - Εισήγηση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη χορήγηση έγκρισης παραχώρησης τάφου

70 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6968'22-03-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 70 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6968'22-03-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 04/07/2016
Date modified: 04/07/2016
Filesize: 133.26 kB
Downloads: 1385

70 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6968'22-03-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

69 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 69 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 04/07/2016
Date modified: 04/07/2016
Filesize: 145.95 kB
Downloads: 1433

69 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

68 - Παράταση υπογραφής σύμβασης με Προσωρινό Ανάδοχο του έργου Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας 68 - Παράταση υπογραφής σύμβασης με Προσωρινό Ανάδοχο του έργου Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας

hot!
Date added: 04/07/2016
Date modified: 04/07/2016
Filesize: 169.11 kB
Downloads: 1712

68 - Παράταση υπογραφής σύμβασης με Προσωρινό Ανάδοχο του έργου Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS