ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat30092023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 8η Συνεδρίαση Τακτική 24-2-2016 (40-48)

8η Συνεδρίαση Τακτική 24-2-2016 (40-48)

8η Συνεδρίαση Τακτική 24-2-2016 (40-48)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

48 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για νέα Παροχή Ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού στην Πλατεία Ροβιάτας 48 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για νέα Παροχή Ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού στην Πλατεία Ροβιάτας

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 165.27 kB
Downloads: 1476

48 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για νέα Παροχή Ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού στην Πλατεία Ροβιάτας

47 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για νέα Παροχή Ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού στην Αντ. Πετραλιά 47 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για νέα Παροχή Ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού στην Αντ. Πετραλιά

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 165.23 kB
Downloads: 1478

47 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για νέα Παροχή Ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού στην Αντ. Πετραλιά

46 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Σιμόπουλο 46 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Σιμόπουλο

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 164.98 kB
Downloads: 1494

46 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Σιμόπουλο

45 - Έγκριση πρακτικών 1 και 2 πρόχειρου διαγωνισμού Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής 45 - Έγκριση πρακτικών 1 και 2 πρόχειρου διαγωνισμού Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 88.08 kB
Downloads: 1458

45 - Έγκριση πρακτικών 1 και 2 πρόχειρου διαγωνισμού Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής

44 - Έγκριση δαπανών – οφειλών έτους 2015 και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 44 - Έγκριση δαπανών – οφειλών έτους 2015 και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 131.35 kB
Downloads: 1441

44 - Έγκριση δαπανών – οφειλών έτους 2015 και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016

43 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 43 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 157.79 kB
Downloads: 1465

43 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

42 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων 42 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 120.23 kB
Downloads: 1441

42 - Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων

41 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων 41 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 119.53 kB
Downloads: 1486

41 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων

40 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4449'23-02-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 40 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4449'23-02-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 83.74 kB
Downloads: 1478

40 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4449'23-02-2016 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS