ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 5η Συνεδρίαση Τακτική 12-2-2016 (27-36)

5η Συνεδρίαση Τακτική 12-2-2016 (27-36)

5η Συνεδρίαση Τακτική 12-2-2016 (27-36)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

36 - Γνωμοδότηση δικηγόρου κ. Αναστάσιου Πινή 36 - Γνωμοδότηση δικηγόρου κ. Αναστάσιου Πινή

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 129.67 kB
Downloads: 1529

36 - Γνωμοδότηση δικηγόρου κ. Αναστάσιου Πινή

35 - Διορισμός δικηγόρου στην κλήση για μάρτυρα πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου 35 - Διορισμός δικηγόρου στην κλήση για μάρτυρα πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 130.49 kB
Downloads: 1483

35 - Διορισμός δικηγόρου στην κλήση για μάρτυρα πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

30 - Ψήφιση πίστωσης αμοιβών πληρεξούσιου δικηγόρου 30 - Ψήφιση πίστωσης αμοιβών πληρεξούσιου δικηγόρου

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 168.41 kB
Downloads: 1464

30 - Ψήφιση πίστωσης αμοιβών πληρεξούσιου δικηγόρου

34 - Ανάκληση της 341-2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας 34 - Ανάκληση της 341-2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 158.3 kB
Downloads: 1458

34 - Ανάκληση της 341-2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας

33 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 33 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 111.39 kB
Downloads: 1455

33 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

29 - Διορισμός δικηγόρου στην αίτηση αναίρεσης του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 29 - Διορισμός δικηγόρου στην αίτηση αναίρεσης του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 130.23 kB
Downloads: 1452

29 - Διορισμός δικηγόρου στην αίτηση αναίρεσης του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

31 - Διορισμός δικηγόρου για την διερεύνηση & καταγραφή της κατάστασης όλων των αξιώσεων 31 - Διορισμός δικηγόρου για την διερεύνηση & καταγραφή της κατάστασης όλων των αξιώσεων

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 130.29 kB
Downloads: 1448

31 - Διορισμός δικηγόρου για την διερεύνηση & καταγραφή της κατάστασης όλων των αξιώσεων

28 - Διορισμός δικηγόρου στην άσκηση προσφυγής κατά της 429'2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 28 - Διορισμός δικηγόρου στην άσκηση προσφυγής κατά της 429'2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 129.92 kB
Downloads: 1446

28 - Διορισμός δικηγόρου στην άσκηση προσφυγής κατά της 429'2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

27 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου 27 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 130.48 kB
Downloads: 1441

27 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

32 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 32 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 216 kB
Downloads: 1434

32 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS