ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu08062023

LAST_UPDATEWed, 31 May 2023 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 5η Συνεδρίαση Τακτική 12-2-2016 (27-36)

5η Συνεδρίαση Τακτική 12-2-2016 (27-36)

5η Συνεδρίαση Τακτική 12-2-2016 (27-36)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

27 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου 27 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 130.48 kB
Downloads: 1405

27 - Διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

28 - Διορισμός δικηγόρου στην άσκηση προσφυγής κατά της 429'2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 28 - Διορισμός δικηγόρου στην άσκηση προσφυγής κατά της 429'2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 129.92 kB
Downloads: 1417

28 - Διορισμός δικηγόρου στην άσκηση προσφυγής κατά της 429'2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

29 - Διορισμός δικηγόρου στην αίτηση αναίρεσης του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 29 - Διορισμός δικηγόρου στην αίτηση αναίρεσης του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 130.23 kB
Downloads: 1415

29 - Διορισμός δικηγόρου στην αίτηση αναίρεσης του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

30 - Ψήφιση πίστωσης αμοιβών πληρεξούσιου δικηγόρου 30 - Ψήφιση πίστωσης αμοιβών πληρεξούσιου δικηγόρου

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 168.41 kB
Downloads: 1430

30 - Ψήφιση πίστωσης αμοιβών πληρεξούσιου δικηγόρου

31 - Διορισμός δικηγόρου για την διερεύνηση & καταγραφή της κατάστασης όλων των αξιώσεων 31 - Διορισμός δικηγόρου για την διερεύνηση & καταγραφή της κατάστασης όλων των αξιώσεων

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 130.29 kB
Downloads: 1408

31 - Διορισμός δικηγόρου για την διερεύνηση & καταγραφή της κατάστασης όλων των αξιώσεων

33 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 33 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 111.39 kB
Downloads: 1423

33 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016

34 - Ανάκληση της 341-2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας 34 - Ανάκληση της 341-2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 158.3 kB
Downloads: 1425

34 - Ανάκληση της 341-2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας

35 - Διορισμός δικηγόρου στην κλήση για μάρτυρα πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου 35 - Διορισμός δικηγόρου στην κλήση για μάρτυρα πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 130.49 kB
Downloads: 1447

35 - Διορισμός δικηγόρου στην κλήση για μάρτυρα πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

36 - Γνωμοδότηση δικηγόρου κ. Αναστάσιου Πινή 36 - Γνωμοδότηση δικηγόρου κ. Αναστάσιου Πινή

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 129.67 kB
Downloads: 1494

36 - Γνωμοδότηση δικηγόρου κ. Αναστάσιου Πινή

32 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 32 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

hot!
Date added: 02/19/2016
Date modified: 02/19/2016
Filesize: 216 kB
Downloads: 1404

32 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS