ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon29052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2016 1η Συνεδρίαση Τακτική 4-1-2016 (1-7)

1η Συνεδρίαση Τακτική 4-1-2016 (1-7)

1η Συνεδρίαση Τακτική 4-1-2016 (1-7)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

1 - Επί εγγράφου δικηγόρου Παντελοπούλου Ιωάννας για την παροχή γνωμοδότησης σε προδικαστική προσφυγή 1 - Επί εγγράφου δικηγόρου Παντελοπούλου Ιωάννας για την παροχή γνωμοδότησης σε προδικαστική προσφυγή

hot!
Date added: 01/05/2016
Date modified: 01/05/2016
Filesize: 165.08 kB
Downloads: 1422

1 - Επί εγγράφου δικηγόρου Παντελοπούλου Ιωάννας για την παροχή γνωμοδότησης σε προδικαστική προσφυγή

2 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου 2 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

hot!
Date added: 01/05/2016
Date modified: 01/05/2016
Filesize: 129.07 kB
Downloads: 1380

2 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην υπόθεση κατηγορίας πρώην Αντιδημάρχου κ. Χριστοφόρου Ευάγγελου

4 - Επί προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας Ομάδα Κατασκευαστών Α.Ε. κατά της 271'2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 4 - Επί προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας Ομάδα Κατασκευαστών Α.Ε. κατά της 271'2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

hot!
Date added: 01/05/2016
Date modified: 01/05/2016
Filesize: 208.17 kB
Downloads: 1416

4 - Επί προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας Ομάδα Κατασκευαστών Α.Ε. κατά της 271'2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

5 - Σύνταξη διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης εστιατορίου 5 - Σύνταξη διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης εστιατορίου

hot!
Date added: 01/05/2016
Date modified: 01/05/2016
Filesize: 181.9 kB
Downloads: 1423

5 - Σύνταξη διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης εστιατορίου

6 - Σύνταξη όρων Διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων 6 - Σύνταξη όρων Διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

hot!
Date added: 01/05/2016
Date modified: 01/05/2016
Filesize: 289.1 kB
Downloads: 1409

6 - Σύνταξη όρων Διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

7 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 35557'18-11-2015 απόφασης Δημάρχου 7 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 35557'18-11-2015 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 01/05/2016
Date modified: 01/05/2016
Filesize: 85.22 kB
Downloads: 1443

7 - Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 35557'18-11-2015 απόφασης Δημάρχου

3 - Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών Διαγωνισμών Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ 3 - Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών Διαγωνισμών Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ

hot!
Date added: 01/05/2016
Date modified: 01/05/2016
Filesize: 143.88 kB
Downloads: 1368

3 - Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών Διαγωνισμών Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ

8 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά  Πράξης του Ε ‘ κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου 8 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά Πράξης του Ε ‘ κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου

hot!
Date added: 01/08/2016
Date modified: 01/08/2016
Filesize: 84.25 kB
Downloads: 1441

8 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά  Πράξης του Ε ‘ κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS