ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue26092023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποφάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ 2015 32η Συνεδρίαση Τακτική 10-12-2015 (322-330)

32η Συνεδρίαση Τακτική 10-12-2015 (322-330)

32η Συνεδρίαση Τακτική 10-12-2015 (322-330)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

330 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 330 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

hot!
Date added: 12/24/2015
Date modified: 12/24/2015
Filesize: 138.62 kB
Downloads: 1479

330 - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

328 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 328 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015

hot!
Date added: 12/24/2015
Date modified: 12/24/2015
Filesize: 193.27 kB
Downloads: 1462

328 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015

329 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή τελών αιγιαλού 329 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή τελών αιγιαλού

hot!
Date added: 12/17/2015
Date modified: 12/17/2015
Filesize: 132.05 kB
Downloads: 1459

329 - Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή τελών αιγιαλού

327 - Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016 327 - Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016

hot!
Date added: 12/17/2015
Date modified: 12/17/2015
Filesize: 165.76 kB
Downloads: 1519

327 - Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016

326 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33951'04-12-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 326 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33951'04-12-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 12/17/2015
Date modified: 12/17/2015
Filesize: 132.84 kB
Downloads: 1536

326 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33951'04-12-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

325 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33461'27-11-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας 325 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33461'27-11-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

hot!
Date added: 12/17/2015
Date modified: 12/17/2015
Filesize: 132.33 kB
Downloads: 1483

325 - Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33461'27-11-2015 απόφασης Δημάρχου Ήλιδας

324 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή των συμπραττόντων γραφείων μελετών κατά του Δήμου 324 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή των συμπραττόντων γραφείων μελετών κατά του Δήμου

hot!
Date added: 12/17/2015
Date modified: 12/17/2015
Filesize: 129.82 kB
Downloads: 1579

324 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή των συμπραττόντων γραφείων μελετών κατά του Δήμου

323 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 70'2015 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας 323 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 70'2015 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

hot!
Date added: 12/17/2015
Date modified: 12/17/2015
Filesize: 129.75 kB
Downloads: 1509

323 - Παροχή γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου κατά της 70'2015 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας

322 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης βάσει εισήγησης Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 322 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης βάσει εισήγησης Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

hot!
Date added: 12/17/2015
Date modified: 12/17/2015
Filesize: 131.08 kB
Downloads: 1486

322 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης βάσει εισήγησης Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS